Verksamhetsberättelser Forskarskolan MIT

Vill du veta mer om forskarskolans verksamhet? I verksamhetsberättelserna hittar du information om antal framlagda avhandlingar, antagna doktorander, doktorandkurser, stipendier, seminarier och konferenser med mera under respektive verksamhetsår.

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2018/2019 (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2017/2018 (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2016/2017 (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2015/2016 (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2014/2015 (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2013/2014 (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2012/2013 (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2011/2012 (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2010/2011

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2009/2010

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2008/2009

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2007/2008

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2006/2007

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2005/2006

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2004/2005

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2003/2004

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2002/2003

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2001/2002

Utvärderingar av forskarskolan

Ta del av externa och interna utvärderingar