Verksamhetsberättelser Forskarskolan MIT

Vill du veta mer om forskarskolans verksamhet? I verksamhetsberättelserna hittar du information om antal framlagda avhandlingar, antagna doktorander, doktorandkurser, stipendier, seminarier och konferenser med mera under respektive verksamhetsår.

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2021/2022 (pdf) (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2020/2021 (pdf) (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2019/2020 (pdf) (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2018/2019 (pdf) (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2017/2018 (pdf) (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2016/2017 (pdf) (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2015/2016 (pdf) (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2014/2015 (pdf) (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2013/20 (pdf) (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2012/2013 (pdf)(endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2011/2012 (pdf) (endast på engelska)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2010/2011 (pdf)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2009/2010 (pdf)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2008/2009 (pdf)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2007/2008 (pdf)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2006/2007 (pdf)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2005/2006 (pdf)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2004/2005 (pdf)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2003/2004 (pdf)

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2002/2003

Verksamhetsberättelse forskarskolan MIT år 2001/2002

Utvärderingar av forskarskolan

Ta del av externa och interna utvärderingar

Senast uppdaterad: 2023-03-15