Samverkande lärosäten

Forskarskolan management och IT (MIT) består av ett nätverk med tolv samverkande lärosäten. Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är värdinstitution för forskarskolan.

Logga för IT-universitetet. Illustration.

IT-universitetet i Göteborg
IT-universitetet är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom IT och kommunikation (IKT).

Senast uppdaterad: 2022-11-04