MIT-konferenser

Forskarskolan management och IT anordnar MIT-konferenser två gånger per läsår där doktorander, handledare, alumner och ledningsgruppens medlemmar deltar.

Vid konerenserna diskuteras inlämnade konferensbidrag i olika tematiska spår.

MIT Autumn Conference (MITAC) äger rum på hösten och MIT Spring Conference (MITSC) äger rum på våren.

Innehåll:

Konferenser läsåret 2022/2023

MITAC 2022 Uppsala universitet, Uppsala 2022-10-04--2022-10-06

Uppsala Lectures in Business 2022 2022-10-03--2021-10-05. 2022 års föreläsare är Professor Sarah Kaplan, Rotman School of Management, University of Toronto, Canada.

Konferenser läsåret 2021/2022

MITSC 2022 Umeå universitet, Online 2022-03-22--2022-03-24

Här finns ett program för konferensen (den uppdateras kontinuerligt tills konferensens slut).

MITAC 2021 Uppsala universitet, Online 2021-10-05--2021-10-06

Här finns ett program för konferensen.

Uppsala Lectures in Business 2021 2021-10-05--2021-10-06. 2021 års föreläsare är professor Eero Vaara, Saïd Business School, University of Oxford, UK. Årets föreläsningar kommer att hållas 5–6 oktober.

Uppsala Lectures in Business 2021 – program.

Konferenser läsåret 2020/2021

MITSC 2021 Linnéuniversitetet, Online 2021-05-18--2021-05-20

Best Reviewer Award: Jakob Westergren
Här är ett program till MITSC 2021
Gerald Midgley’s keynote (pdf), Gerald Midgley’s keynote (pptx), An Introduction to Systems Thinking for Tackling Wicked Problems (a video from the lecture held at LNU 210312).
Jim Spohrer's keynote (slides), Jim Spohrer's keynote (video)
Ledningsgruppsmöte: 2021-05-18 (förmiddag)

MITAC2020 Uppsala universitet, Online 2020-09-29--2020-10-01

Best Reviewer Award: Emil Åkesson
Här är ett program till MITAC 2020 (pdf).

Konferenser läsåret 2014-2020

MITSC2020 Mälardalens högskola, Västerås Online 2020-03-18--2020-03-20

Best Reviewer Award: Frida Magnusdotter Ivarsson

MITAC 2019 Uppsala universitet, Uppsala 2019-10-21--10-23

Best Reviewer Award: Sebastian Dehling, Karlstads universitet & Oskar Lundberg Umeå universitet
Här är ett program till MITAC 2019 (pdf)

MITSC 2019 Karlstads universitet 2019-03-27--03-29.

Best Reviewer Award: Anton Borell, Stockholms universitet & Anna Uhlin, Mälardalens högskola

MITAC 2018 Uppsala universitet, Campus Gotland 2018-09-19--2018-09-21.

Best Reviewer Award: Daniel Skog, Umeå universitet
Här är ett program till MIITAC2018 (pdf)

MITSC 2018 Lunds Tekniska Högskola 2018-03-12--2018-03-14.

Program: Här är ett program till MITSC2018 (pdf)
Best Reviewer Award: Chelsey Jo Huisman, Uppsala universitet & Christina Ghita, Uppsala universitet

MITAC 2017 Uppsala universitet, Uppsala 2017-09-25--2017-09-27

Här är ett program till MITAC2017 (pdf)

Uppsala Lectures in Business 2017-09-26--2017-09-27
Talare är Nicole Coviello, the Betty and Peter Sims Professor of Entrepreneurship and Professor of Marketing at Wilfrid Laurier University, Canada. 

  • Lecture 1:  "Informing the dynamics of effectuation with network theory"
  • Lecture 2: "No business experience required? The influence of pre-founding R&D collaboration on early internationalization".

MITSC 2017 Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona 2017-03-13--2017-03-15

Här är ett program till MITSC 2017 (pdf) 

MITAC 2016 Uppsala universitet, Uppsala 2016-10-03--2016-10-05

Här är ett program till MITAC 2016 (pdf)

Uppsala Lectures in Business 2016-10-04--2016-10-05
Programme Uppsala Lectures in Business 2016 (pdf)
Talare: Professor Andrew Van de Ven, University of Minnesota.

MITSC 2016 Göteborgs universitet 2016-03-14--2016-03-16

Här är ett program till MITSC 2016 (pdf)

MITAC 2015 Uppsala universitet, Uppsala 2015-10-05--2015-10-07

Här är ett program till MITAC 2015 (pdf)

MITSC 2015 Linköpings universtitet 2015-03-25--2015-03-27

Senast uppdaterad: 2022-03-23