MIT-konferenser

Forskarskolan management och IT anordnar MIT-konferenser två gånger per läsår där doktorander, handledare, alumner och ledningsgruppens medlemmar deltar.

Vid konerenserna diskuteras inlämnade konferensbidrag i olika tematiska spår.

MIT Autumn Conference (MITAC) äger rum på hösten och MIT Spring Conference (MITSC) äger rum på våren.

Innehåll:

Konferenser läsåret 2020/2021

MITSC 2021 Linnéuniversitetet, Kalmar 2021-05-18--2021-05-20

Obs! Datumen är ännu preliminära 2021-05-18 (lunch) - 2021-05-20 (lunch)
Ledningsgruppsmöte: 2021-05-18 (förmiddag)

MITAC2020 Uppsala universitet, Online 2020-09-29--2020-10-01

Best Reviewer Award: Emil Åkesson
Här är ett program till MITAC2020 (pdf).

Konferenser läsåret 2014-2020

MITSC2020 Mälardalens högskola, Västerås Online 2020-03-18--2020-03-20

Best Reviewer Award: Frida Magnusdotter Ivarsson

MITAC 2019 Uppsala universitet, Uppsala 2019-10-21--10-23

Best Reviewer Award: Sebastian Dehling, Karlstads universitet & Oskar Lundberg Umeå universitet
Här är ett program till MITAC 2019 (pdf)

MITSC 2019 Karlstads universitet 2019-03-27--03-29.

Best Reviewer Award: Anton Borell, Stockholms universitet & Anna Uhlin, Mälardalens högskola

MITAC 2018 Uppsala universitet, Campus Gotland 2018-09-19--2018-09-21.

Best Reviewer Award: Daniel Skog, Umeå universitet
Här är ett program till MIITAC2018 (pdf)

MITSC 2018 Lunds Tekniska Högskola 2018-03-12--2018-03-14.

Program: Här är ett program till MITSC2018 (pdf)
Best Reviewer Award: Chelsey Jo Huisman, Uppsala universitet & Christina Ghita, Uppsala universitet

MITAC 2017 Uppsala universitet, Uppsala 2017-09-25--2017-09-27

Här är ett program till MITAC2017 (pdf)

Uppsala Lectures in Business 2017-09-26--2017-09-27
Talare är Nicole Coviello, the Betty and Peter Sims Professor of Entrepreneurship and Professor of Marketing at Wilfrid Laurier University, Canada. 

  • Lecture 1:  "Informing the dynamics of effectuation with network theory"
  • Lecture 2: "No business experience required? The influence of pre-founding R&D collaboration on early internationalization".

MITSC 2017 Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona 2017-03-13--2017-03-15

Här är ett program till MITSC 2017 (pdf) 

MITAC 2016 Uppsala universitet, Uppsala 2016-10-03--2016-10-05

Här är ett program till MITAC 2016 (pdf)

Uppsala Lectures in Business 2016-10-04--2016-10-05
Programme Uppsala Lectures in Business 2016 (pdf)
Talare: Professor Andrew Van de Ven, University of Minnesota.

MITSC 2016 Göteborgs universitet 2016-03-14--2016-03-16

Här är ett program till MITSC 2016 (pdf)

MITAC 2015 Uppsala universitet, Uppsala 2015-10-05--2015-10-07

Här är ett program till MITAC 2015 (pdf)

MITSC 2015 Linköpings universtitet 2015-03-25--2015-03-27