Ledningsgrupp för Forskarskolan MIT

Ledningsgruppen för forskarskolan management och IT består av representanter från de samverkande lärosätena. Du kan även ta del av ledningsgruppens protokoll och forskarskolans verksamhetsberättelser.

Ordförande

Ordförande

Fredrik Nilsson. Foto.Professor Fredrik Nilsson. Professor i företagsekonomi, särskilt redovisning, vid Uppsala universitet sedan 2010. Tidigare professor i ekonomiska informationssystem vid Linköpings universitet. Fredriks forskning är inriktad på hur olika informationssystem utformas och används för att formulera och implementera strategier. Fredrik Nilsson är sedan 1 januari 2017 ordförande i Ledningsgruppen för forskarskolan. E-post: fredrik.nilsson@fek.uu.se.

Fredrik Nilsson efterträder professor emeritus Lars Engwall, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Vice ordförande


Fredrik Tell. Foto.Professor Fredrik Tell. Fredrik Tell är professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Fredriks undervisning och forskning kretsar kring företags strategi, utveckling av organisatorisk kunskap, nya organisationsformer och innovationsprocesser. Han har framför allt genomfört studier i branscher som kännetecknas av integration av komplexa system, t ex fordon, energilösningar, flygsystem och telekommunikation. Fredrik Tell är sedan 1 januari 2017 vice ordförande i Ledningsgruppen for forskarskolan. E-post: fredrik.tell@fek.uu.se

Föreståndare

Föreståndare

Christina Keller. Foto.Professor Christina Keller. Professor i informatik vid Lunds universitet. Christina Keller är föreståndare för forskarskolan. E-post: christina.keller@im.uu.se.
Christina Keller efterträder Pär Ågerfalk, professor i data och systemvetenskap, Uppsala universitet, fr o m 1 juli 2017.

Biträdande föreståndare


Peter Ekman. Foto. Professor Peter Ekman. Professor i företagsekonomi vid Mälardalens universitet. Peter Ekman är bitr. föreståndare för forskarskolan  fr o m 1 januari 2018. E-post: peter.ekman@mdh.se.

Ledamöter

Lars Bengtsson. Foto. Professor Lars Bengtsson. Professor i industriell ekonomi, Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola där han sedan 2012 är innehavare av LTHs jubileumsprofessur i industriell ekonomi med inriktning mot teknologistrategier och affärsmodeller.
E-post: lars.bengtsson@design.lth.se

Jonny Holmström. Foto. Professor Jonny Holmström. Professor i informatik vid Umeå universitet. Hans forskningsintressen inkluderar ITs organisatoriska konsekvenser, digital innovation och open innovation metodik för samverkan mellan universitet och näringsliv. Holmström har undersökt hur organisationer innoverar med IT och har speciellt studerat hur organisationer anpassar sig till tekniska innovationer i samband med teknikanvändning. För tillfället studerar han hur organisationer i processindustrin kan utveckla hållbara konkurrensfördelar genom användning av IT och hur mediaorganisationer använder heterogena mediaportföljer.
E-post: jonny.holmstrom@umu.se

Miranda Kajtazi. Foto. Universitetslektor Miranda Kajtazi. Universitetslektor vid Institutionen för informatik vid Ekonomihögskolan i Lund. Hennes forskningsinriktning är informationssäkerhet.
E-post: miranda.kajtazi@ics.lu.se.

Cecilia Lindh. Foto. Cecilia Lindh, disputerad från MDH och MIT sedan 2006, är docent i företagsekonomi och excellent lärare vid Mälardalens universitet. Cecilias forskning rör digitalisering på industri- och konsumentmarknad. Hennes undervisning fokuserar på vetenskapliga metoder, internationell marknadsföring och e-handel.
E-post: cecilia.lindh@mdu.se.

Jan Löwstedt. Foto. Professor Jan Löwstedt. Professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Hans forskning rör kompetens och förändringsfrågor samt männinskans betydelse för teknikförändringar i organisationer.
E-post: jan.lowstedt@sbs.su.se

Peter Magnusson. Foto. Professor Peter Magnusson. Professor in business administration focusing on industrial engineering and management and since 2004 fully affiliated to the Service Research Center at Karlstad University. He has twenty years of working experience in research and development from the computer and telecommunications industries, and he is registered as inventor for a dozen of patents. His research focuses on new product and service innovation, servitization, and idea management. He is associated editor for the journal Creativity and Innovation Management.
E-post: peter.magnusson@kau.se

Anita Mirjamdotter. Foto. Professor Anita Mirijamdotter. Professor i informatik och ämnesansvarig, Fakulteten för teknik, Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö. Anita har omfattande erfarenhet inom akademin och på alla undervisningsnivåer samt även i internationella sammanhang. I forskarutbildningssammanhang har Anita har handlett och varit examinator för nästan tjugo doktorander och varit opponent vid tio disputationer, varit ledamot i Betygsnämnden för mer än trettio doktorander. För närvarande är hon projektkoordinator för Erasmus+-projektet PhDICTKES som fokuserar på att utveckla en nationell forskarskola inom IKT i Kosovo.

E-post: anita.mirijamdotter@lnu.se

Lazar Rusu. Foto. Professor Lazar Rusu. Professor i Data- och systemvetenskap med en specialisering i IT Management vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms universitet.
E-post: lrusu@dsv.su.se

Doktorandrepresentanter

Panagiota Koukouvinou.Foto.Panagiota (Peggy) Koukouvinou, Umeå universitet. Doktorand student vid Institutionen för Informatik. Peggys doktorandprojekt är fokuserat på Digital Transformation i svensk skogsindustri. Intresserad av digital strategi, digital innovation och AI i organisationer.
E-post: panagiota.koukouvinou@umu.se.

Kristin Svärd, Karlstads universitet. Knuten till Centrum för Tjänsteforskning (CTF). Kristins doktorandprojekt är fokuserat på hållbart företagande från ett system  perspektiv, där hon syftar till att förstå de institutionella drivkrafter inom företagande som i dagsläget skapar ett ohållbart samhälle.
E-post: kristin.svard@kau.se.

Tidigare ordföranden och föreståndare

Professor Pär Ågerfalk. Professor i data och systemvetenskap vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.
Föreståndare för forskarskolan 2010-2017.

Professor emeritus Lars Engwall, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Ordförande i Ledningsgruppen för forskarskolan fr o m starten 2000-2016.

Professor emeritus Birger Rapp, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet och Linköpings universitet.
Föreståndare för forskarskolan fr o m starten 2000-2010.

Senast uppdaterad: 2022-12-21