Ledningsgrupp för Forskarskolan MIT

Ledningsgruppen för forskarskolan management och IT består av representanter från de samverkande lärosätena. Du kan även ta del av ledningsgruppens protokoll och forskarskolans verksamhetsberättelser.

Ordförande

Professor Fredrik Nilsson. Professor i företagsekonomi, särskilt redovisning, vid Uppsala universitet sedan 2010. Tidigare professor i ekonomiska informationssystem vid Linköpings universitet. Fredriks forskning är inriktad på hur olika informationssystem utformas och används för att formulera och implementera strategier. Fredrik Nilsson är sedan 1 januari 2017 ordförande i Ledningsgruppen for forskarskolan.
E-post: fredrik.nilsson@fek.uu.se

Fredrik Nilsson efterträder professor emeritus Lars Engwall, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
 

VICE ORDFÖRANDE
Professor
Fredrik Tell. Fredrik Tell är professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Fredriks undervisning och forskning kretsar kring företags strategi, utveckling av organisatorisk kunskap, nya organisationsformer och innovationsprocesser. Han har framför allt genomfört studier i branscher som kännetecknas av integration av komplexa system, t ex fordon, energilösningar, flygsystem och telekommunikation. Fredrik Tell är sedan 1 januari 2017 vice ordförande i Ledningsgruppen for forskarskolan. E-post: fredrik.tell@fek.uu.se

Föreståndare

FÖRESTÅNDARE
Professor Christina Keller. Professor i informatik vid Jönköping International Business School. Christina Keller är föreståndare för forskarskolan. E-post: christina.keller@ju.se

Christina Keller efterträder Pär Ågerfalk, professor i data och systemvetenskap, Uppsala universitet, fr o m 1 juli 2017.
 

BITR. FÖRESTÅNDARE
Docent Peter Ekman. Docent i företagsekonomi vid Mälardalens högskola. Peter Ekman är bitr. föreståndare för forskarskolan  fr o m 1 januari 2018. E-post: Peter Ekman
 

Ledamöter

Professor Lars Bengtsson. Professor i industriell ekonomi, sektionen för management, Lunds Tekniska Högskola samt sedan ht 2012 innehavare av jubileumsprofessur i industriell ekonomi med inriktning mot teknologistrategier och affärsmodeller vid LTH. E-post: lars.bengtsson@iml.lth.se

Professor Sven Carlsson. Professor i informatik vid Lunds Universitet. Han forskar om knowledge management, e-business, enterprise systems och management support systems. E-post: sven.carlsson@ics.lu.se

Professor Bo Edvardsson. Professor i i företagsekonomi och föreståndare för CTF-Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Bo är också redaktör för den vetenskapliga tidskriften International Journal of Service Industry Management. Han fick 2004 utmärkelsen "Career Contribution to Services Discipline Award" av American Marketing Association. E-post: bo.edvardsson@kau.se
Bo Edvardsson har avgått från Ledningsgruppen och ersatts av professor Peter Magnusson, Karlstads universitet.

Professor Jonny Holmström. Professor i informatik vid Umeå universitet. Hans forskningsintressen inkluderar ITs organisatoriska konsekvenser, digital innovation och open innovation metodik för samverkan mellan universitet och näringsliv. Holmström har undersökt hur organisationer innoverar med IT och har speciellt studerat hur organisationer anpassar sig till tekniska innovationer i samband med teknikanvändning. För tillfället studerar han hur organisationer i processindustrin kan utveckla hållbara konkurrensfördelar genom användning av IT och hur mediaorganisationer använder heterogena mediaportföljer. Epost: jonny.holmstrom@informatik.umu.se

Professor Jan Löwstedt. Professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Hans forskning rör kompetens och förändringsfrågor samt männinskans betydelse för teknikförändringar i organisationer. E-post: jan.lowstedt@sbs.su.se

Professor Peter Magnusson. Professor in business administration focusing on industrial engineering and management and since 2004 fully affiliated to the Service Research Center at Karlstad University. He has twenty years of working experience in research and development from the computer and telecommunications industries, and he is registered as inventor for a dozen of patents. His research focuses on new product and service innovation, servitization, and idea management. He is associated editor for the journal Creativity and Innovation Management.
E-post: Peter Magnusson

Professor Anita Mirijamdotter. Professor and Head of the Information Systems Research group at the School of Computer Science, Physics, and Mathematics, Linnaeus University, Växjö. She also holds the position as Vice-Dean of the Faculty of Science and Engineering which includes the chair of the board for undergraduate and advanced education. E-post: anita.mirijamdotter@lnu.se

Professor Lazar Rusu. Professor in Computer and Systems Sciences with a specialization on IT Management at Department of Computer and Systems Sciences (DSV), Stockholm University. He is the leader of IT Management and Governance research group within Information Systems unit at DSV. His research interest is mainly in business-IT alignment, IT governance and IT outsourcing.
Email: lrusu@dsv.su.se

Professor Esbjörn Segelod. Professor i företagsekonomi med inriktning mot verksamhetsstyrning. Han har forskat om investeringar i olika kontexter, affärsutveckling och knowledge management vid Institutionen för ekonomi och informatik, Mälardalens högskola. E-post: esbjorn.segelod@mdh.se

Professor Vivian Vimarlund. Professor of Informatics with a special focus on Health Informatics at the Department of Informatics at Jönköping International Business School. E-post: vivian.vimarlund@ju.se

Tidigare ordföranden och föreståndare

Professor Pär Ågerfalk. Professor i data och systemvetenskap vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.
Föreståndare för forskarskolan 2010-2017.

Professor emeritus Lars Engwall, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Ordförande i Ledningsgruppen för forskarskolan fr o m starten 2000-2016.

Professor emeritus Birger Rapp, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet och Linköpings universitet.
Föreståndare för forskarskolan fr o m starten 2000-2010.