Handledare inom Forskarskolan MIT

Forskarskolans handledarpool består av personer som handleder våra doktorander eller på annat sätt är associerade med forskarskolan. Alfabetisk sortering på efternamn.

Innehåll:

A - E

Kajsa Ahlgren, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet
kajsa.ahlgren_ode@design.lth.se

Jan Aidemark, Linnéuniversitetet
jan.aidemark@lnu.se

Ola Alexandersson, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet
ola.alexandersson@iml.lth.se

Roland Almqvist, Uppsala universitet
roland.almqvist@fek.uu.se

Helén Anderson, Jönköping International Business School
helen.anderson@ju.se

Bo Andersson, Linnéuniversitet
bo.a.andersson@lnu.se

Martin Andersson, Blekinge tekniska högskola, BTH
martin.andersson@bth.se

Ulf Andersson, Mälardalens universitet
ulf.r.andersson@mdu.se

Urban Ask, Göteborgs universitet
urban.ask@gu.se

Linda Askenäs, Linnéuniversitetet
linda.askenas@lnu.se

Marie Aurell, Blekinge tekniska högskola, BTH
marie.aurell@bth.se

Christian Ax, Göteborgs universitet
christian.ax@gu.se

Anna Bengtson, Uppsala universitet
anna.bengtson@fek.uu.se

Lars Bengtsson, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet
lars.bengtsson@iml.lth.se

Linda Bergkvist, Karlstads universitet
linda.bergkvist@kau.se

Lennart Bogg, Mälardalens universitet
lennart.bogg@mdu.se

Danilo Brozovic, Stockholms universitet
danilo.brozovic@sbs.su.se

Silvia Bruzzone, Mälardalens universitet
silvia.bruzzone@mdu.se

Leon Caesarius, Uppsala universitet
leon.caesarius@fek.uu.se

Åsa Cajander, Uppsala universitet
asa.cajander@it.uu.se

Carolina Camén, Karlstads universitet
carolina.camen@kau.se

Jaime Campos, Linnéuniversitetet
jaime.campos@lnu.se

Per Carlborg, Örebro universitet
per.carlborg@oru.se

Sven Carlsson, Lunds universitet
sven.carlsson@ics.lu.se

Donal Casey, Uppsala universitet
donal.casey@fek.uu.se

Benneth Christiansson, Karlstads universitet
benneth.christiansson@kau.se

Marie-Therese Christiansson, Karlstads universitet
Marie-Therese.Christiansson@kau.se

Diana Chroneer, Luleå tekniska universitet
diana.chroneer@ltu.se

Ioanna Constantiou, Göteborgs universitet
ioanna.constantiou@ait.gu.se

Michela Cozza, Mälardalens universitet
michela.cozza@mdu.se

Jason Crawford, Uppsala universitet
jason.crawford@fek.uu.se

Lucia Crevani, Mälardalens universitet
lucia.crevani@mdu.se

Mathias Cöster, Uppsala universitet
mathias.coster@angstrom.uu.se

Peter Dahlin, Mälardalens universitet
peter.dahlin@mdu.se

Mike Danilovic, Jönköping International Business School
mike.danilovic@ju.se

Henrik Dellestrand, Uppsala universitet
henrik.dellestrand@fek.uu.se

Olaf Diegel, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet
olaf.diegel@design.lth.se

Mats Edenius, Uppsala universitet
mats.edenius@im.uu.se

Anneli Edman, Uppsala universitet
anneli.edman@im.uu.se

Bo Edvardsson, Karlstads universitet
bo.edvardsson@kau.se

Lina Eklund, Uppsala universitet
lina.eklund@im.uu.se

Tomas Eklund, Uppsala universitet
tomas.eklund@im.uu.se

Peter Ekman, Mälardalens universitet
peter.ekman@mdu.se

Patrik Elm, Linnéuniversitetet
patrik.elm@lnu.se

Blerim Emruli, Lunds universitet
blerim.emruli@ics.lu.se

Lars Engwall, Uppsala universitet
lars.engwall@fek.uu.se

Morgan Ericsson, Linnéuniversitetet
morgan.ericsson@lnu.se

Jenny Eriksson Lundström, Uppsala universitet
jenny.eriksson@im.uu.se

Owen Eriksson, Uppsala universitet
owen.eriksson@im.uu.se

Cecilia Erixon, Mälardalens universitet
cecilia.erixon@mdu.se
 

F - J

Birgitta Fagerström Kareld, Linnéuniversitetet
birgitta.fagerstrom@lnu.se

Ali Farashah, Mälardalens universitet
ali.farashah@mdu.se

Per Frankelius, Örebro universitet
per.frankelius@oru.se

Odd Fredriksson, Karlstad universitet
odd.fredriksson@kau.se

Lars Frimanson, Uppsala universitet
lars.frimanson@fek.uu.se

Elisabeth Frisk, Göteborgs universitet
elisabeth.frisk@handels.gu.se

Jonas Gabrielsson, Lunds universitet
jonas.gabrielsson@circle.lu.se

Shang Gao, Örebro universitet
shang.gao@oru.se

Sabine Gebert Persson, Uppsala universitet
sabine.gebert-persson@fek.uu.se

Jonas Gerdin, Örebro universitet
jonas.gerdin@oru.se

Patrik Gottfridsson, Karlstads universitet
patrik.gottfridsson@kau.se

Michael Grant, Uppsala universitet
michael.grant@fek.uu.se

Anders Gustafsson, Karlstads universitet
anders.gustafsson@kau.se

Klas Gäre, Jönköping International Business School
klas.gare@ju.se

Amjad Hadjikhani, Uppsala universitet
amjad.hadjikhani@fek.uu.se

Darek Haftor, Uppsala universitet
darek.haftor@im.uu.se

Anette Hallin, Mälardalens universitet
anette.hallin@mdu.se

Karl Hammar, Jönköping International Business School
karl.hammar@ju.se

Thomas Hartman, Stockholms universitet
thomas.hartman@sbs.su.se

Frank G. Hartmann, Radboud universiteit
frank.hartmann@ru.nl

Nina Hasche, Örebro universitet
nina.hasche@oru.se

Virpi Havila, Uppsala universitet
virpi.havila@fek.uu.se

Anders Hederstierna, Blekinge tekniska högskola, BTH
anders.hederstierna@bth.se

Jonas Hedman, Högskolan i Borås
jonas.hedman@hb.se

Karin Hedström, Örebro universitet
karin.hedstrom@oru.se

Ola Henfridsson, Göteborgs universitet
ola.henfridsson@chalmers.se

Jukka  Hohenthal, Uppsala universitet
jukka.hohenthal@fek.uu.se

Desirée Holm, Uppsala universitet
desiree.holm@fek.uu.se

Nicklas Holmberg, Lunds universitet
nicklas.holmberg@ics.lu.se

Matthias Holmstedt, Mälardalens universitet
matthias.holmstedt@mdu.se

Jonny Holmström, Umeå universitet
jonny.holmstrom@umu.se

Magnus Hoppe, Mälardalens universitet
magnus.hoppe@mdu.se

Claes Hultman, Örebro universitet
claes.hultman@oru.se

Linda Höglund, Mälardalens universitet
linda.hoglund@mdu.se

Anders Ingwald, Linnéuniversitetet
anders.ingwald@lnu.se

Carina Ihlström Eriksson, Högskolan Halmstad
carina.ihlstrom_eriksson@hh.se

Claire Ingram Bogusz, Uppsala universitet
claire.ingrambogusz@im.uu.se

Sarfraz Iqbal, Linnéuniversitetet
sarfraz.iqbal@lnu.se

Sirajul Islam, Örebro universitet
sirajul.islam@oru.se

Einar Iveroth, Uppsala universitet
einar.iveroth@fek.uu.se

Jonas Jakobsson, Göteborgs universitet
jonas.jakobsson@handels.gu.se

Tomas Jansson, Karlstads universitet
tomas.jansson@kau.se

John Jeansson, Linnéuniversitetet
john.jeansson@lnu.se

Martin Johanson, Uppsala universitet
martin.johanson@fek.uu.se

Anna Johansson, Mälardalens universitet
anna.johansson@mdu.se

Björn Johansson, Linköpings universitet
bjorn.se.johansson@liu.se

Tobias Johansson, Mälardalens universitet
tobias.johansson@mdu.se

David Johnson, Uppsala universitet
david.johnson@im.uu.se

Päivi Jokela, Linnéuniversitetet
paivi.jokela@lnu.se

Katrin Jonsson, Umeå universitet
katrin.jonsson@umu.se

Peter Juslin, Uppsala universitet
peter.juslin@psyk.uu.se

K - O

Miranda Kajtazi, Lunds universitet
miranda.kajtazi@ics.lu.se

Thomas Kalling, Lunds universitet
thomas.kalling@fek.lu.se

Charlie Karlsson, Blekinge tekniska högskola, BTH
charlie.karlsson@bth.se

Fredrik Karlsson, Örebro universitet
fredrik.karlsson@oru.se

Johan Kask, Örebro universitet
johan.kask@oru.se

Christina Keller, Uppsala universitet
christina.keller@im.uu.se

Ella Kolkowska, Örebro universitet
ella.kolkowska@oru.se

Arianit Kurti, Linnéuniversitetet
arianit.kurti@lnu.se

Per Levén, Umeå universitet
per.leven@umu.se

Olof Lindahl, Uppsala universitet
olof.lindahl@fek.uu.se

Jessica Lindbergh, Stockholms universitet
jessica.lindbergh@sbs.su.se

Cecilia Lindh, Mälardalens universitet
cecilia.lindh@mdu.se

Rikard Lindgren, Göteborgs universitet
rikard.lindgren@ait.gu.se

Lars Lindsköld, Göteborgs universitet
lars.lindskold@gu.se

Gabriel Linton, Örebro universitet
gabriel.linton@oru.se

Jan Lindvall, Uppsala universitet
jan.lindvall@fek.uu.se 

Jan Ljungberg, Göteborgs universitet
jan.ljungberg@ait.gu.se

Urban Ljungquist, Blekinge tekniska högskola, BTH
urban.ljungquist@bth.se 

Eva Lövstål, Högskolan Kristianstad
eva.lovstal@hkr.se

Jan Löwstedt, Stockholms universitet
jan.lowstedt@sbs.su.se

Eva Maaninen-Olsson, Mälardalens universitet
eva.maaninen-olsson@mdu.se

Johan Magnusson, Göteborgs universitet
johan.magnusson@ait.gu.se

Monika Magnusson, Karlstads universitet
monika.magnusson@kau.se

Peter Magnusson, Karlstads universitet
peter.magnusson@kau.se

Osama Mansour, Lunds universitet
osama.mansour@ics.lu.se

Leif Melin, Jönköping International Business School
leif.melin@ju.se

Marcelo Milrad, Linnéuniversitetet
marcelo.milrad@lnu.se

Anita Mirijamdotter, Linnéuniversitetet
anita.mirijamdotter@lnu.se

Therese Monstad, Uppsala universitet
therese.monstad@im.uu.se

Rana Mostaghel, Mälardalens universitet
rana.mostaghel@mdu.se

Gunilla Myreteg, Örebro universitet
gunilla.myreteg@oru.se

Jonas Månsson, Blekinge tekniska högskola, BTH
jonas.p.mansson@bth.se

Christina Mörtberg, Linnéuniversitetet
christina.mortberg@lnu.se

Johan Netz, Karlstads universitet
johan.netz@kau.se

Fredrik Nilsson, Uppsala universitet
fredrik.nilsson@fek.uu.se

Jan Evert Nilsson, Blekinge tekniska högskola, BTH
janevert.nilsson@bth.se

Fredrik Nordin, Stockholms universitet
fredrik.nordin@sbs.su.se

Emilia Rovira Nordman, Mälardalens universitet
emilia.rovira.nordman@mdu.se

Anna-Carin Nordvall, Uppsala universitet
anna-carin.nordvall@fek.uu.se

Per Norling, Karlstads universitet
per.norling@kau.se

Emil Numminen, Blekinge tekniska högskola, BTH
emil.numminen@bth.se

Daniel Nylén, Umeå universitet
daniel.a.skog@umu.se

Pejvak Oghazi, Linnéuniversitetet
pejvak.oghazi@lnu.se

P - T

Josef Pallas, Uppsala universitet
josef.pallas@fek.uu.se

Cecilia Pahlberg, Uppsala universitet
cecilia.pahlberg@fek.uu.se

Hossein Pashang, Jönköping International Business School
hossein.pashang@ju.se

Erik Perjons, Stockholms universitet
perjons@dsv.su.se

Kalevi Pessi, Göteborgs universitet
kalevi.pessi@gu.se

John Sören Pettersson, Karlstads universitet
john_soren.pettersson@kau.se  

Frans Prenkert, Örebro universitet
frans.prenkert@oru.se

Shahiduzzaman Quoreshi, Blekinge tekniska högskola, BTH
shahiduzzaman.quoreshi@bth.se

Dave Randall Linnéuniversitetet
david.randall@lnu.se

Agneta Ranerup, Göteborgs universitet
agneta.ranerup@ait.gu.se

Birger Rapp
birger@rapp.se

Andrea Resmini, Högskolan i Halmstad
andrea.resmini@hh.se

Peter Revay, Mälardalens högskola
peter.revay@mdh.se

Lazar Rusu, Stockholms universitet
lrusu@dsv.su.se

Jimmie Röndell, Mälardalens universitet
jimmie.rondell@mdu.se

Sadaf Salavati, Linnéuniversitetet
sadaf.salavati@lnu.se

Johan Sandberg, Umeå universitet
johan.sandberg@umu.se

Saonee Sarker, Lunds universitet
saonee.sarker@ics.lu.se

Svante Schriber, Stockholms universitet
svante.schriber@sbs.su.se

Ulrike Schultze, Lunds universitet
ulrike.schultze@ics.lu.se

Birgitta Schwartz, Stockholms universitet
birgitta.schwartz@sbs.su.se

Esbjörn Segelod, Mälardalens universitet
esbjorn.segelod@mdu.se 

Ulf Seigerroth, Jönköping International Business School
ulf.seigerroth@ju.se

Lisen Selander, Göteborgs universitet
lisen.selander@ait.gu.se

Poja Shams, Karlstads universitet
poja.shams@kau.se

Jonas Sjöström, Uppsala universitet
jonas.sjostrom@im.uu.se

Per Skalen, Karlstads universitet
per.skalen@kau.se

Daniel Skog, Umeå universitet
daniel.a.skog@umu.se

Odd Steen, Lunds universitet
odd.steen@ics.lu.se

Dick Stenmark, Göteborgs universitet
dick.stenmark@ait.gu.se

Jonas Stier, Mälardalens universitet
jonas.stier@mdu.se

Magnus Strand, Uppsala universitet
magnus.strand@fek.uu.se

Fredrik Svahn, Göteborgs universitet
fredrik.svahn@ait.gu.se

Henrik Sällberg, Blekinge tekniska högskola, BTH
henrik.sallberg@bth.se

David Sörhammar, Stockholms universitet
david.sorhammar@sbs.su.se

Robin Teigland, Handelshögskolan i Stockholm
robin.teigland@hhs.se

Fredrik Tell, Uppsala universitet
fredrik.tell@fek.uu.se

Franck Tétard, Uppsala universitet
franck.tetard@im.uu.se

Peter Thilenius, Uppsala universitet
peter.thilenius@fek.uu.se

Claes Thorén, Uppsala universitet
claes.thoren@im.uu.se

Konrad Tollmar, Lunds universitet
konrad.tollmar@ics.lu.se

Jakob Trischler, Karlstads universitet
jakob.trischler@kau.se

Bård Tronvoll, Karlstads universitet
bard.tronvoll@kau.se

U - Ö

Vivian Vimarlund,  Linköpings universitet
vivian.vimarlund@liu.se

Jessica Wadin, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet
jesssica.wadin@iml.lth.se

Sofie Wass, Jönköping University
sofie.wass@ju.se

Alf Westelius, Linköpings universitet
alf.westelius@liu.se

Ulrika H. Westergren, Umeå universitet
ulrika.westergren@umu.se

Henrik Wimelius, Umeå universitet
henrik.wimelius@umu.se

Anna Wingkvist, Linnéuniversitetet
anna.wingkvist@lnu.se 

Kai Wistrand, Örebro universitet
kai.wistrand@oru.se

Lars Witell, Karlstads universitet
lars.witell@kau.se

Emre Yildiz, Mälardalens universitet
emre.yildiz@mdu.se

Susanne Åberg, Uppsala universitet
susanne.aberg@fek.uu.se

Pär Ågerfalk, Uppsala universitet
par.agerfalk@im.uu.se

Maria Åkesson, Karlstads universitet
maria.akesson@kau.se

Christina Öberg, Karlstads universitet
christina.oberg@kau.se

Lars Öbrand, Umeå universitet
lars.obrand@umu.se

Senast uppdaterad: 2023-02-15