Seminars and Thesis Work Fall 2019

Kursperiod / course period: HT 2019. Dates will be set by the end of Spring 2019.

Schema / schedule: Kursplan, registrering och detaljerat schema för doktorandkursen / syllabus, detailed schedule and registration.

Registrering / sign up: To be updated.

Kontakt
Administration: Elisabeth Hallmén
Kursinnehåll / course content: Professor Christina Keller, Informatik och Media, Uppsala universitet och Jönköpings universitet.

Plats / venue: Uppsala University, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 C (google maps)

Kursen är obligatorisk för doktorander inom forskarskolan MIT / The course is mandatory for the MIT doctoral candidates.