Doktorandkurser vid Forskarskolan MIT

Forskarskolan management och IT erbjuder kurser för såväl doktorander inom forskarskolan som för andra doktorander som är intresserade.

För de doktorander som är finansierade eller associerade inom forskarskolan ingår att läsa de fyra obligatoriska kurserna; Perspectives on Science and Research (UU, höstterminen), Seminars and Thesis Work (UU, höstterminen), Research in Information Systems and Informatics (UU/UU-Gotl/LU, vårterminen) och Management, Organisation and ICT (UU/SU, vårterminen). Doktoranderna rekommenderas också att ta ytterligare kurser som erbjuds inom forskarskolan.

Innehåll:

Perspectives on science and research

Kursen ges under höstterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.
Perspectives on Science and Research Kursansvarig är professor Fredrik Tell (UU). Nästa kurstillfälle är 28/8-26/9 2019.  Här finns schema & litteraturlista. Plats är Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Du kan anmäla dig här fram till 15/6.

Seminars and Thesis Work

Kursen ges under höstterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.
Kursbeskrivning 2019 (Obs! datumen är nu inaktuella) Kursansvarig är professor Christina Keller (Uppsala universitet och Jönköpings universitet). Kurstillfället 30/9-29/10 ställs in pga för få deltagare. Kursen planeras att ges senare detta läsår. Mer information om när den ges och en ny anmälningsfunktion kommer här inom kort.

Research in Information Systems and Informatics (RISI)

Kursen ges under vårterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.
Kursbeskrivning VT 2019. Kurstillfällen VT 2019 är 14-15 mars i Uppsala, 3-4 april i Lund, 2-3 maj i Visby (UU/Campus Gotland), 3-4 juni i Lund. Kursansvarig är professor Pär Ågerfalk, UU/IM.
 

Management, Organization and ICT

Kursen ges under vårterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.
Kursbeskrivning VT2019. Kursansvarig är docent Jan Lindvall (UU) och professor Jan Löwstedt (SU). Schema för vårterminen 2019: 20/3 (UU), 10/4 (SU), 25/4 (UU), 14/5 (SU) samt 5/6 (UU). Plats är Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet / Stockholm Business School, Stockholms universitet.

Qualitative Methods

Kursen ges under höstterminen och erbjuds doktorander inom Forskarskolan MIT.
Qualitative Methods. Kursansvarig är professor Linda Wedlin (UU). Nästa kurstillfälle är 27/9-25/10 2019. Här är ett preliminärt schema. Plats är Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Du kan anmäla dig här fram till 15/8.
 

Introduction to Multivariate Statistics

Kursen ges under vårterminen och erbjuds doktorander inom Forskarskolan MIT.
Kursbeskrivning VT2019 Kursansvarig är professor James Sallis (UU). Nästa kurstillfälle är VT2019 enligt följande datum: 25-26 mars samt 2-3, 8-9 april. Plats är Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Innehåll: