Doktorandkurser vid Forskarskolan Management och IT

Forskarskolan management och IT erbjuder kurser för såväl doktorander inom forskarskolan som för andra doktorander som är intresserade.

För de doktorander som är finansierade eller associerade inom forskarskolan ingår att läsa de fyra obligatoriska kurserna:

  • Perspectives on Science and Research (Uppsala universitet, höstterminen),
  • Seminars and Thesis Work (Uppsala universitet, höstterminen),
  • Research in Information Systems and Informatics (Uppsala universitet och Lunds universitet, vårterminen) och
  • Management, Organisation and ICT (Uppsala universitet och Stockholms universitet,   vårterminen).

Doktoranderna rekommenderas också att ta ytterligare kurser som erbjuds inom forskarskolan.

Kommande doktorandkurser

Innehåll:

Perspektiv på vetenskap och forskning

Kursen ges under höstterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.

Perspektiv på vetenskap och forskning (detta är den engelska kurssidan för 2022) - FHS0021 (7,5 hp)

Kursen gavs på engelska i Uppsala 1/9-28/9 2022 och ges igen hösten 2023.

Kursledare: Professor Fredrik Tell.

Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom SUBS och Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom SUBS och Forskarskolan MIT.

Seminarier och avhandlingsarbete

Kursen ges under höstterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.

Seminarier och avhandlingsarbete (engelsk kurssida) - FHS0040 (7,5 hp)

Kursen ges på engelska i Uppsala: 20-21/10, 2-3/11, 17-18/11 2022.

Kursledare: Professor Christina Keller.

Kursen ges vid Uppsala universitet.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom Forskarskolan MIT.

Forskning inom informationssystem och informatik

Kursen ges under vårterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.

Forskning inom informationssystem och informatik (engelsk kurssida) - FHS0091 (7,5 hp).

Kursen ges på engelska på i Visby, Uppsala och Lund 19/1-24/3 2023.

Kursledare: Pär Ågerfalk.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan  då kursen är obligatorisk inom MIT.

Du kan anmäla dig till Forskning inom informationssystem och informatik här fram till och med 18/12 2022. 

Management, organisation och ICT

Kursen ges under vårterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.

Management, organisation och ICT (detta är den engelska kurssidan för 2022) - FHS0023 (7.5 hp).

Kursen ges på engelska i Uppsala m fl platser under våren 2023.

Kursledare: Professor Jan Löwstedt (SU).

Du kommer inom kort att kunna anmäla dig till kursen här.

Kvalitativa metoder

Kursen ges under höstterminen och erbjuds doktorander inom Forskarskolan MIT.

Kvalitativa metoder (detta är den engelska kurssidan från 2022) - FHS0022 (7,5 hp)

Kursen gavs på engelska i Uppsala 29/9-28/10 2022 och ges igen hösten 2023.

Kursledare: Professor Linda Wedlin.

Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander vid Företagsekonomiska institutionen, för vilka kursen är obligatorisk. Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT.

Introduktion till multivariat statistik

Kursen ges under vårterminen och erbjuds doktorander inom Forskarskolan MIT.

Introduktion till multivariat statistik (detta är den engelska kurssidan från 2022) - FHS0024 (7,5 hp).

Kursen gavs i Uppsala 17/10-1/11 2022 och ges igen hösten 2023.

Kursledare: Professor James Sallis.

Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander. Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT.

Övriga kurser som ges av lärosäten anslutna till Forskarskolan MIT

Innovation Management Research (7,5 hp)

Kursen ges vi Karlstads universitet

Kursledare: Federico Artusi och Peter Magnusson

Kursen erbjuds till doktorander inom Forskarskolan Management och IT.

Du kan anmäla dig fram till och med 15 januari 2023 genom e-post till britt-marie.shandrew@kau.se.

Design Science Research in Information Systems (7,5 hp)

Kursen ges vid Lunds universitet

Kursledare: Osama Mansour

Kursen erbjuds till doktorander inom Forskarskolan Management och IT.

Du kan anmäla dig fram till och med 30 november 2022 genom e-post till mari.lundberg@ics.lu.se.

Theory and Philosophy of Social Media (7,5 hp)

Kursen ges vid Lunds universitet 29/8 2022—15/1 2023.

Kursledare: Osama Mansour.

Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.

Emerging Topics in Information Systems (7,5 hp)

Kursen ges vid Lunds universitet 29/8 2022—15/1 2023.

Kursledare: Saonee Sarker.

Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.

Senast uppdaterad: 2022-12-06