Doktorandkurser vid Forskarskolan Management och IT

Forskarskolan management och IT erbjuder kurser för såväl doktorander inom forskarskolan som för andra doktorander som är intresserade.

För de doktorander som är finansierade eller associerade inom forskarskolan ingår att läsa de fyra obligatoriska kurserna:

  • Perspectives on Science and Research (Uppsala universitet, höstterminen),
  • Seminars and Thesis Work (Uppsala universitet, höstterminen),
  • Research in Information Systems and Informatics (Uppsala universitet och Lunds universitet, vårterminen) och
  • Forskning om informationsteknologi inom organisation och management  (Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karlstads universitet, vårterminen, ersätter den tidigare Management, Organisation and ICT).

Doktoranderna rekommenderas också att ta ytterligare kurser som erbjuds inom forskarskolan.

Kommande doktorandkurser

Innehåll:

Perspektiv på vetenskap och forskning

Kursen ges under höstterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.

Perspektiv på vetenskap och forskning (engelsk kurssida) - FHS0021 (7,5 hp)

Kursen ges på engelska i Uppsala 31/8-27/9 2023.

Kursledare: Professor Fredrik Tell.

Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom SUBS och Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom SUBS och Forskarskolan MIT.

Du kan anmäla dig till Perspektiv på forskning och vetenskap här till och med 13 augusti.

Seminarier och avhandlingsarbete

Kursen ges under höstterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.

Seminarier och avhandlingsarbete (engelsk kurssida från 2022, en ny kurssida för 2023 kommer inom kort) - FHS0040 (7,5 hp)

Datum för kursen är ej klara, men kursen ges preliminärt ca: 23/10-21/11 2023 i Uppsala, på engelska.

Kursledare: Professor Christina Keller.

Kursen ges vid Uppsala universitet.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom Forskarskolan MIT.

Du kan anmäla dig till Seminarier och avhandlingsarbete här till och med 24 september.

Forskning inom informationssystem och informatik

Kursen ges under vårterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.

Forskning inom informationssystem och informatik (engelsk kurssida) - FHS0091 (7,5 hp).

Kursen ges på engelska på i Visby, Uppsala och Lund 19/1-24/3 2023.

Kursledare: Pär Ågerfalk.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan då kursen är obligatorisk inom MIT.

Forskning om informationsteknologi inom organisation och management (ersätter Management, organisation och ICT)

Kursen ges under vårterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.

Forskning om informationsteknologi inom organisation och management  - FSA0002 (7.5 hp).

Kursen ges på engelska i Uppsala 28-29/3, Stockholm 24-25/4, Karlstad 16-17/5 och online 14/6.

Kursledare: Docent Einar Iveroth (UU)

Medverkande: Jan Lindvall (UU), David Sörhammar (SU), Jan Löwstedt (SU), Peter Magnusson (KAU) m fl.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan då kursen är obligatorisk inom MIT.

Kvalitativa metoder

Kursen ges under höstterminen och erbjuds doktorander inom Forskarskolan MIT.

Kvalitativa metoder - FHS0022 (7,5 hp)

Kursen ges på engelska i Uppsala 28/9-27/10 2023.

Kursledare: Professor Linda Wedlin.

Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander vid Företagsekonomiska institutionen, för vilka kursen är obligatorisk. Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT.

Du kan anmäla dig till Kvalitativa metoder här till och med 10 september.

Introduktion till multivariat statistik

Introduktion till multivariat statistik - FHS0024 (7,5 hp).

Kursen ges på engelska i Uppsala 1-16/11 2023.

Kursledare: Professor James Sallis.

Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander. Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT.

Du kan anmäla dig till Introduktion till multivariat statistik här till och med 8 oktober.

Övriga kurser som ges av lärosäten anslutna till Forskarskolan MIT

Netnografi och Big Data (7,5 hp)

Kursen ges vid Karlstads universitet

Kursledare: Peter Bellström och Sana Rouis Skandrani

Kursen erbjuds till doktorander inom Forskarskolan Management och IT.

Innovation Management Research (7,5 hp)

Kursen ges vi Karlstads universitet

Kursledare: Federico Artusi och Peter Magnusson

Kursen erbjuds till doktorander inom Forskarskolan Management och IT.

Design Science Research in Information Systems (7,5 hp)

Kursen ges vid Lunds universitet

Kursledare: Osama Mansour

Kursen erbjuds till doktorander inom Forskarskolan Management och IT.

Senast uppdaterad: 2023-06-29