Doktorandkurser vid Forskarskolan Management och IT

Forskarskolan management och IT erbjuder kurser för såväl doktorander inom forskarskolan som för andra doktorander som är intresserade.

För de doktorander som är finansierade eller associerade inom forskarskolan ingår att läsa de fyra obligatoriska kurserna:

  • Perspectives on Science and Research (Uppsala universitet, höstterminen),
  • Seminars and Thesis Work (Uppsala universitet, höstterminen),
  • Research in Information Systems and Informatics (Uppsala universitet och Lunds universitet, vårterminen) och
  • Forskning om informationsteknologi inom organisation och management  (Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karlstads universitet, vårterminen, ersätter den tidigare Management, Organisation and ICT).

Doktoranderna rekommenderas också att ta ytterligare kurser som erbjuds inom forskarskolan.

Kommande doktorandkurser

Innehåll:

Perspektiv på vetenskap och forskning

Kursen ges under höstterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.

Perspektiv på vetenskap och forskning (engelsk kurssida) - FHS0021 (7,5 hp)

Kursen ges på engelska i Uppsala 31/8-27/9 2023.

Kursledare: Professor Fredrik Tell.

Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom SUBS och Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom SUBS och Forskarskolan MIT.

Seminarier och avhandlingsarbete

Kursen ges under höstterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.

Seminarier och avhandlingsarbete (engelsk kurssida från 2022, en ny kurssida för 2023 kommer inom kort) - FHS0040 (7,5 hp)

Datum för kursen är ej klara, men kursen ges preliminärt ca: 23/10-21/11 2023 i Uppsala, på engelska.

Kursledare: Professor Christina Keller.

Kursen ges vid Uppsala universitet.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom Forskarskolan MIT.

Forskning inom informationssystem och informatik

Kursen ges under vårterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.

Forskning inom informationssystem och informatik - FHS0091 (7,5 hp).

Kursen ges på engelska i Visby 1-2/2, Lund 19-20/2, Uppsala 4-5/3 och Lund 2-3/4.

Kursledare: Pär Ågerfalk.

Medverkande: Osama Mansour Lunds universitet, Christina Keller Lunds universitet, Owen Eriksson Uppsala universitet.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan då kursen är obligatorisk inom MIT.

Anmäl dig till Forskning inom informationssystem och informatik till och med 15 januari.

Forskning om informationsteknologi inom organisation och management (ersätter Management, organisation och ICT)

Kursen ges under vårterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.

Forskning om informationsteknologi inom organisation och management  - FSA0002 (7.5 hp).

Kursen ges på engelska i Uppsala 11-12/3, Stockholm 22-23/4, Karlstad 15-16/5 och online 3/6.

Kursledare: Docent Einar Iveroth Uppsala universitet.

Medverkande: Jan Lindvall Uppsala universitet, David Sörhammar Stockholms universitet, Jan Löwstedt Stockholms universitet, Peter Magnusson Karlstads universitet m fl.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan då kursen är obligatorisk inom MIT.

Anmäl dig till Forskning om informationsteknologi inom organisation och management till och med 15 februari.

Kvalitativa metoder

Kursen ges under höstterminen och erbjuds doktorander inom Forskarskolan MIT.

Kvalitativa metoder - FHS0022 (7,5 hp)

Kursen ges på engelska i Uppsala 28/9-27/10 2023.

Kursledare: Professor Linda Wedlin.

Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander vid Företagsekonomiska institutionen, för vilka kursen är obligatorisk. Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT.

Introduktion till multivariat statistik

Introduktion till multivariat statistik - FHS0024 (7,5 hp).

Kursen ges på engelska i Uppsala 1-16/11 2023.

Kursledare: Professor James Sallis.

Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander. Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT.

Övriga kurser som ges av lärosäten anslutna till Forskarskolan MIT

Integrering av hållbarhet i forskning (5,0 hp)

Kursen ges på engelska vid Uppsala universitet 22-25/4 2024.

Kurslärare: Martin Stojanov, Cristina Ghita & Didem Gurdur Broo

Kursen erbjuds till doktorander inom Forskarskolan Management och IT.

Du kan fram till och med 9/2 anmälda dig via e-post till: Martin Stojanov, martin.stojanov@it.uu.se och Cristina Ghita, cristina.ghita@angstrom.uu.se.

Sustainable development - a systems view (5,0 hp)

Kursen ges vid LTH, Lunds Tekniska Högskola med start i januari 2024.

Kursledare: Kajsa Ahlgren

Kursen erbjuds till doktorander inom Forskarskolan Management och IT.

Du kan anmälda dig via e-post till: kajsa.ahlgren_ode@design.lth.se.

Re-Framing Digitalization (5,0 hp)

Kursen ges 22/1 (Västerås), 5/2 (Västerås/online), 19/2 (online) och 8/4 (Västerås) 2024 vid Mälardalens universitet.

Kursledare: Michela Cozza och Rana Mostaghel

Kursen erbjuds till doktorander inom Forskarskolan Management och IT.

Du kan anmälda dig via e-post till: estforskningsadministration@mdu.se.

Frontiers in Digital Innovation Research (7,5 hp)

Kursen ges mars-maj 2024 inklusive några dagar vid Riksgränsen 18-22/3 2024.

Kursledare: Johan Magnusson Göteborgs universitet, Johan Sandberg Umeå universitet, Anna Essén Handelshögskolan i Stockholm

Kursen erbjuds till doktorander inom Forskarskolan Management och IT.

Fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA) (7,5 hp)

Kursen ges från och med 26/1 2024 vid Karlstads universitet i Karlstad.

Kursledare: Alexandre Sukhov

Kursen ges i första hand till doktorander sent under utbildningen. Kursen vänder sig i första hand till forskarstuderande vid Karlstads universitet. I mån av plats kan även forskarstuderande från andra universitet antas.

Design Science Research in Information Systems (7,5 hp)

Kursen ges vid Lunds universitet

Kursledare: Osama Mansour

Kursen erbjuds till doktorander inom Forskarskolan Management och IT.

Netnografi och Big Data (7,5 hp)

Kursen ges vid Karlstads universitet

Kursledare: Peter Bellström och Sana Rouis Skandrani

Kursen erbjuds till doktorander inom Forskarskolan Management och IT.

Innovation Management Research (7,5 hp)

Kursen ges vi Karlstads universitet

Kursledare: Federico Artusi och Peter Magnusson

Kursen erbjuds till doktorander inom Forskarskolan Management och IT.

Senast uppdaterad: 2024-01-19