Doktorandkurser vid Forskarskolan MIT

Forskarskolan management och IT erbjuder kurser för såväl doktorander inom forskarskolan som för andra doktorander som är intresserade.

För de doktorander som är finansierade eller associerade inom forskarskolan ingår att läsa de fyra obligatoriska kurserna; Perspectives on Science and Research (UU, höstterminen), Seminars and Thesis Work (UU, höstterminen), Research in Information Systems and Informatics (UU/UU-Gotl/LU, vårterminen) och Management, Organisation and ICT (UU/SU, vårterminen). Doktoranderna rekommenderas också att ta ytterligare kurser som erbjuds inom forskarskolan.

Innehåll:

Perspectives on science and research

Kursen ges under höstterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.
Perspectives on Science and Research. Kursansvarig är professor Fredrik Tell (UU). Årets kurstillfälle var 28/8-26/9 2019.  Här finns schema & litteraturlista. Plats var Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Du kunde anmäla dig här fram till 15/6 2019.

Seminars and Thesis Work

Kursen ges under höstterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.
Kursbeskrivning 2020V Kursansvarig är professor Christina Keller (Uppsala universitet och Jönköpings universitet). Kursen ges i Uppsala 5/2-5/3 2020. Kurstillfället 30/9-29/10 ställdes in pga för få deltagare och detta tillfälle ersätter det inställda tillfället. Kursen planeras att ges i Uppsala senare detta läsår. Du kan anmäla dig här fram till 10/1 2020.

Research in Information Systems and Informatics (RISI)

Kursen ges under vårterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.
Kursbeskrivning VT 2020. Kursansvarig är professor Pär Ågerfalk och olika delar av kursen ges på olika orter (UU/IM). Kursen ges i Uppsala 13-14/2, Lund 12-13/3, Visby 1-2/4 och i Lund 19-20/5. Här är ett aktuellt schema. Du kan anmäla dig här fram till 10/1 2020.

Management, Organisation and ICT

Kursen ges under vårterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.
Här är en kursplan på svenska, här är en kursplan på engelska. och här är en kursbeskrivning för 2020V. Kursansvariga är docent Jan Lindvall (UU) och professor Jan Löwstedt (SU) och kursen kommer att ges i Uppsala. Du kan anmäla dig här fram till 10/2 2020.

Qualitative Methods

Kursen ges under höstterminen och erbjuds doktorander inom Forskarskolan MIT.
Qualitative Methods. Kursansvarig är professor Linda Wedlin (UU). Årets kurstillfälle var 27/9-25/10 2019. Här finns ett schema. Plats var Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Du kunde anmäla dig här fram till 15/8 2019.

Introduction to Multivariate Statistics

Kursen ges under vårterminen och erbjuds doktorander inom Forskarskolan MIT.
Kursbeskrivning 2020V. Kursansvarig är professor James Sallis (UU). Kursen ges i Uppsala 2-17/3 2020. Du kan anmäla dig här fram till 10/2 2020.

Affärsmodeller och Affärsmodellsinnovation

Kursen ges under vårterminen och erbjuds doktorander inom Forskarskolan MIT. Här Här finns en Kursplan från 2017 (Obs! Datumen i denna länk är nu inaktuella). Kursansvarig är professor Lars Bengtsson (LTH). Kursen ges i Lund 10/3-15/5. Här är ett aktuellt schema. Du kan anmäla dig här fram till 10/2 2020, men till denna kurs ska du även anmäla dig till Lars Bengtsson via lars.bengtsson@design.lth.se.

Övriga kurser som ges av lärosäten anslutna till Forskarskolan MIT

Organisation utanför organisationer (7,5 hp) ges på Företagsekonomiska institutionen i  Uppsala. Kursledare: Professor Emeritus Nils Brunsson. Kursen ges på engelska. Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander. Anmälan är öppen till 28/2 2020.

The Art and Craft of Academic Writing (7,5 hp) ges på Företagsekonomiska institutionen i Uppsala. Kursledare: Universitetslektor Gundula Lücke. Kursen ges på engelska. Antalet platser är begränsade och kursen rekommenderas för doktorander från årskurs 2 och uppåt. Här finns ett aktuellt schema. Här är kursguiden från förra kurstillfället (Obs datumen är inaktuella). Mer information om detta kurstillfälle kommer inom kort. Anmälan är öppen till 28/2 2020.

Theory and Research in Service Management Kursansvariga är professor Bo Edvardsson och Dr Kaisa Koskela-Huotari. Deadline för anmälan var 27/9 2019.

Innehåll: