Doktorandkurser vid Forskarskolan MIT

Forskarskolan management och IT erbjuder kurser för såväl doktorander inom forskarskolan som för andra doktorander som är intresserade.

För de doktorander som är finansierade eller associerade inom forskarskolan ingår att läsa de fyra obligatoriska kurserna; Perspectives on Science and Research (UU, höstterminen), Seminars and Thesis Work (UU, höstterminen), Research in Information Systems and Informatics (UU/UU-Gotl/LU, vårterminen) och Management, Organisation and ICT (UU/SU, vårterminen). Doktoranderna rekommenderas också att ta ytterligare kurser som erbjuds inom forskarskolan.

Innehåll:

Perspectives on science and research

Kursen ges under höstterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.
Perspectives on Science and Research - FHS0021 (7,5 hp)
Kursen ges i Uppsala 1/9-28/9 2022.
Kursledare: Professor Fredrik Tell.
Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom SUBS och Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom SUBS och Forskarskolan MIT.
Du kan anmäla dig till Perspectives on Science and Research här till och med 15 augusti.

Seminars and Thesis Work

Kursen ges under höstterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.
Seminars and Thesis Work (detta är kurssidan för förra kurstillfället) - FHS0040 (7,5 hp)
Kursen ges preliminärt: 20-21/10, 2-3/11, 17-18/11 2022.
Kursledare: Professor Christina Keller.
Kursen ges vid Uppsala universitet.
Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom Forskarskolan MIT.
Du kan anmäla dig till Seminars and Thesis Work här till och med 18 september.

Research in Information Systems and Informatics

Kursen ges under vårterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.
Research in Information Systems and Informatics - FHS0091 (7,5 hp).
Kursen ges online, via Zoom 10/2-22/4 2022.
Kursledare: Pär Ågerfalk.

Management, Organisation and ICT

Kursen ges under vårterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.
Management, Organisation and ICT - FHS0023 (7.5 hp).
Kursen ges i Uppsala 6/4-2/6 2022. 
Kursledare: Docent Jan Lindvall (UU) och professor Jan Löwstedt (SU).

Qualitative Methods

Kursen ges under höstterminen och erbjuds doktorander inom Forskarskolan MIT.
Qualitative Methods - FHS0022 (7,5 hp)
Kursen ges i Uppsala 29/9-28/10 2022.
Kursledare: Professor Linda Wedlin.
Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander vid Företagsekonomiska institutionen, för vilka kursen är obligatorisk. Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT.
Du kan anmäla dig till Qualitative Methods här till och med 28 augusti.

Introduction to Multivariate Statistics

Kursen ges under vårterminen och erbjuds doktorander inom Forskarskolan MIT.
Introduction to Multivariate Statistics - FHS0024 (7,5 hp).
Kursen ges i Uppsala 17/10-1/11 2022.
Kursledare: Professor James Sallis.
Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.
Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT.
Du kan anmäla dig till Introduction to Multivariate Statistics här till och med 18 september.

Övriga kurser som ges av lärosäten anslutna till Forskarskolan MIT

Theory and Philosophy of Social Media (7,5 hp)
Kursen ges vid Lunds universitet 29/8 2022—15/1 2023.
Kursledare: Osama Mansour.
Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.
Du kan anmäla dig fram till och med 7 juni 2022 genom e-post till mari.lundberg@ics.lu.se.

Emerging Topics in Information Systems (7,5 hp)
Kursen ges vid Lunds universitet 29/8 2022—15/1 2023.
Kursledare: Saonee Sarker.
Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.
Du kan anmäla dig fram till och med 7 juni 2022 genom e-post till mari.lundberg@ics.lu.se.

Att skapa och skriva teori - FHS0147 (7,5 hp)
Kursen ges vid Företagsekonomiska institutionen i Uppsala 13/4-15/6 2022.
Kursledare: Professor Stefan Arora-Jonsson.
Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.
Här kan du anmäla dig till kursen Att skapa och skriva teori fram till och med 13 mars 2022.

Business Models and Business Model Innovation - IDE040F (t,5 hp)
Kursen ges vid LTH, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet i Lund 15-16/3, via Zoom 20-21/4, via Zoom 11-12/5.
Kursledare: Professor Lars Bengtsson och Professor Per Runeson.
Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.
Anmälan kan göras till: lars.bengtsson@design.lth.se.

Introduktion till strukturell ekvationsmodellering (SEM) LISREL - FHS0025 (7,5 hp).
Kursen ställs in och kommer inte att ges under 2022.
Kursledare: Professor James Sallis och Professor Fan Yang Wallentin.
Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.

Re-framing Digitalization (5,0 hp)
Kursen ges i Västerås/via Zoom 1/2-29/3 (10:15-16:00) 2022
Kursledare: Rana Mostaghel.
Kursen ges av Mälardalens högskola.

Strategic management in a global world (7,5 hp)
Kursen ges i Västerås/via Zoom.
Kursledare: Emilia Rovira Nordman och Emre Yildiz (Mälardalens högskola).
Kursen ges av Mälardalens högskola, Linnéuniversitetet & Högskolan i Skövde.


 

Senast uppdaterad: 2022-06-23