Doktorandkurser vid Forskarskolan MIT

Forskarskolan management och IT erbjuder kurser för såväl doktorander inom forskarskolan som för andra doktorander som är intresserade.

För de doktorander som är finansierade eller associerade inom forskarskolan ingår att läsa de fyra obligatoriska kurserna; Perspectives on Science and Research (UU, höstterminen), Seminars and Thesis Work (UU, höstterminen), Research in Information Systems and Informatics (UU/UU-Gotl/LU, vårterminen) och Management, Organisation and ICT (UU/SU, vårterminen). Doktoranderna rekommenderas också att ta ytterligare kurser som erbjuds inom forskarskolan.

Innehåll:

Perspectives on science and research

Kursen ges under höstterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.
Perspectives on Science and Research - FHS0021 (7,5 hp)
Kursen ges 26/8-22/9 2021.
Kursledare: Professor Fredrik Tell.
Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom SUBS och Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom SUBS och Forskarskolan MIT.

Seminars and Thesis Work

Kursen ges under höstterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.
Seminars and Thesis Work - FHS0040 (7,5 hp)
Kursen ges 14/10-12/11 2021.
Kursledare: Professor Christina Keller.
Kursen ges vid Uppsala universitet.
Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom Forskarskolan MIT, då kursen är obligatorisk inom Forskarskolan MIT.

Research in Information Systems and Informatics

Kursen ges under vårterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.
Research in Information Systems and Informatics - FHS0091 (7,5 hp).
Kursen ges i Uppsala och Lund vid 8 tillfällen 10/2-22/4 2022 (preliminärt startdatum).
Kursledare: Pär Ågerfalk.
Här kan du anmäla dig till kursen Forskning inom informationssystem och informatik fram till och med 9 januari 2022.

Management, Organisation and ICT

Kursen ges under vårterminen och är obligatorisk för doktorander inom Forskarskolan MIT.
Management, Organisation and ICT - FHS0023 (7.5 hp).
Kursen ges i Uppsala 6/4-2/6 2022. 
Kursledare: Docent Jan Lindvall (UU) och professor Jan Löwstedt (SU).
Här kan du anmäla dig till kursen Management, organisation och ICT fram till och med 6 mars 2022.

Qualitative Methods

Kursen ges under höstterminen och erbjuds doktorander inom Forskarskolan MIT.
Qualitative Methods - FHS0022 (7,5 hp)
Kursen ges 30/9-28/10 2021.
Kursledare: Professor Linda Wedlin.
Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
Antalet platser är begränsade och förtur ges till doktorander inom SUBS, då kursen är obligatorisk inom SUBS. Kursen erbjuds inom Forskarskolan MIT.

Introduction to Multivariate Statistics

Kursen ges under vårterminen och erbjuds doktorander inom Forskarskolan MIT.
Introduction to Multivariate Statistics - FHS0024 (7,5 hp).
Kursen ges i Uppsala 28/3-12/4 2022.
Kursledare: Professor James Sallis.
Kursen ges av Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
Här kan du anmäla dig till kursen Introduktion till multivariat statistik fram till och med 27 februari 2022.

Övriga kurser som ges av lärosäten anslutna till Forskarskolan MIT

Introduktion till strukturell ekvationsmodellering (SEM) LISREL - FHS0025 (7,5 hp).
Kursen ges vid Företagsekonomiska institutionen i Uppsala 26/4-11/5 2022.
Kursledare: Professor James Sallis och Professor Fan Yang Wallentin.
Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.
Här kan du anmäla dig till kursen Introduktion till strukturell ekvationsmodellering (SEM) i LISREL fram till och med 27 mars 2022.

Att skapa och skriva teori - FHS0147 (7,5 hp)
Kursen ges vid Företagsekonomiska institutionen i Uppsala 13/4-15/6 2022.
Kursledare: Professor Stefan Arora-Jonsson.
Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.
Här kan du anmäla dig till kursen Att skapa och skriva teori fram till och med 13 mars 2022.

Re-framing Digitalization (5,0 hp)
Kursen ges i Västerås/via Zoom 1/2-29/3 (10:15-16:00) 2022
Kursledare: Rana Mostaghel.
Kursen ges av Mälardalens högskola.

Strategic management in a global world (7,5 hp)
Kursen ges i Västerås/via Zoom.
Kursledare: Emilia Rovira Nordman och Emre Yildiz (Mälardalens högskola).
Kursen ges av Mälardalens högskola, Linnéuniversitetet & Högskolan i Skövde.


 

Senast uppdaterad: 2021-11-30