Doktorander inom Forskarskolan Management och IT (MIT)

Forskarskolan har idag (maj 2020) 107 doktorander. Doktoranderna är presenterade alfabetiskt på efternamn. Antagningsår inom parantes.

Följande har antagits under 2022/2023:

Vi välkomnar: Jakob Bandelin, (Uppsala universitet), Amirhossein Gharaie (Linköpings universitet), Manolito Hibanada (Uppsala universitet), Peter Kumlin (Uppsala universitet), Klara Källström-Fäldt (Göteborgs universitet), Ryan Adhitya Nugraha (Stockholms universitet), Shashini Rajaguru (Linköpings universitet), Ramy Shenouda (Umeå universitet).

Följande har antagits under 2021/2022:

Vi välkomnar: Henrik Andersson (Karlstads universitet), Lovisa Annerwall (Mälardalens universitet), Sara Bomark (Umeå universitet), Ulrika Bäärnhielm (Mälardalens universitet), Sophie-Marie Ertelt (Örebro universitet), Mattias Forsgren (Uppsala universitet), Amie Gustafsson (Karlstads universitet), Khando Khando (Örebro universitet), Helena Lindström (Stockholms universitet), Karim Nasr (Uppsala universitet), Pritam Padhi (Karlstads universitet), Louise Pelgander (Örebro universitet), Malaika Torto (Umeå universitet), Beatrice Tylstedt (Uppsala universitet).

Innehåll:

A - E

Aal, Kotaiba Abdul - Doktorand, Karlstads universitet (2013)

Acheampoang, Faustina - Doktorand, Jönköping International Business School (2011)

Ademaj, Gemza - Doktorand, Lunds universitet (2020)

Anastasiadou, Elena - Doktorand, Mälardalens universitet (2018)

Andersson, Julia - Doktorand, Umeå universitet (2023)

Annerwall, Lovisa - Doktorand, Mälardalens universitet (2021)

Bandelin, Jakob - Doktorand, Uppsala universitet (2023)

Bengtsson, Fredrik - Doktorand, Uppsala universitet (2008)

Berglind, Magnus - Doktorand, Mälardalens universitet (2019)

Bergman, Sandra - Doktorand, Uppsala universitet (2019)

Bomark, Sara - Doktorand, Umeå universitet (2021)

Bäärnhielm, Ulrika - Doktorand, Mälardalens universitet (2021)

Costa Climent, Ricardo - Doktorand, Uppsala universitet (2021)

Dar, Ravi - Doktorand, Uppsala universitet

Dehling, Sebastian - Doktorand, Karlstads universitet (2015)

Deniz, Sinan - Doktorand, Lunds universitet (2013)

Drennan, Todd - Doktorand, Mälardalens universitet (2019)

Elshamy, Ibrahim - Doktorand, Lunds tekniska högskola, LTH (2023)

Enquist, Håkan - Doktorand, IT-universitetet, Chalmers och Göteborgs universitet (2009)

Ertelt, Sophie-Marie - Doktorand, Örebro universitet (2021)

F - J

Farhana, Mosarrat - Doktorand, Mälardalens universitet (2020)

Findsrud, Rolf - Doktorand, Karlstads universitet (2015)

Flodström, Raquel - Licentiat 2008, Doktorand, Karlstads universitet

Forsgren, Mattias - Doktorand, Uppsala universitet (2021)

Gharaie, Amirhossein - Doktorand, Linköpings universitet (2021)

Golshan, Behrooz - Licentiat (2018), Doktorand, Linnéuniversitetet (2012)

Gregeby, Johan - Doktorand, Uppsala universitet

Gunnlaugsson, Geir - Doktorand, Uppsala universitet

Gustafsson, Amie - Doktorand, Karlstads universitet (2021)

Hamidi, Ali - Doktorand, Linnéuniversitetet (2020)

Hansson, Johanna - Doktorand, Uppsala universitet

Hasselberg, Henrik - Doktorand, Karlstads universitet (2022)

Heselius, Ebba - Doktorand, Stockholms universitet (2019)

Hibanada, Manolito - Doktorand, Uppsala universitet (2022)

Hossain, Soraya - Doktorand, Uppsala universitet (2020)

Hu, Haojun - Doktorand, Uppsala universitet (2023)

Huang Vogel, Eleonore - Doktorand, Blekinge tekniska högskola, BTH (2010)

Huck, Jana - Doktorand, Karlstads universitet (2017)

Högberg, Filip - Doktorand, Karlstads universitet (2023)

Jadeskär, Mats - Doktorand, Göteborgs universitet (2019)

Jakobsson, Jonas - Doktorand, IT-universitetet, Chalmers och Göteborgs universitet (2013)

Jontoft, Anne-Marie - Doktorand, Blekinge tekniska högskola, BTH (2009)

K - O

Karlsson, Mathias - Doktorand, Umeå universitet (2021)

Kastrup, Tim  - Doktorand, Uppsala universitet (2020)

Khando, Khando - Doktorand, Örebro universitet (2021)

Kim, Harang - Doktorand, Linnéuniversitetet (2023)

Kittipittayakorn, Cholada - Doktorand, Blekinge tekniska högskola, BTH (2018)

Klaassen, Johan - Doktorand, Stockholms universitet (2016)

Koczkas, Andreas - Doktorand, Linnéuniversitetet (2014)

Koukouvinou, Panagiota - Doktorand, Umeå universitet (2021)

Kumlin, Peter - Doktorand, Uppsala universitet (2022)

Källström-Fäldt, Klara - Doktorand, Göteborgs universitet (2023)

Lahtinen, Markus - Doktorand, Lunds universitet (2006)

Larsson (Tobias Eltebrandt), Toon - Doktorand, Mälardalens universitet (2010)

Larsson, Victor - Doktorand, Uppsala universitet (2023)

Lindenfalk, Bertil - Doktorand, Jönköping International Business School (2012)

Lindquist, Mikael - Doktorand, Göteborgs universitet (2021)

Lindqvist, Per - Doktorand, Uppsala universitet (2018)

Lindström, Helena - Doktorand, Stockholms universitet (2021)

Lohiya, Aparna - Doktorand, Linnéuniversitetet (2021)

Magnusson, Lars - Doktorand, Linnéuniversitetet (2017)

Mahi, Ensieh - Doktorand, Uppsala universitet (2023)

Manzoor, Mirfa - Doktorand, Jönköping International Business School (2015)

Memar, Noushan - Doktorand, Mälardalens universitet (2014)

Mihailescu, Marius - Doktorand, Lunds universitet (2007)

Mohagheghzadeh, Amir - Doktorand, IT-universitetet, Chalmers och Göteborgs universitet (2014)

Monazzam, Aynaz - Doktorand, Uppsala universitet (2020)

Mosarrat, Farhana - Doktorand, Mälardalens universitet (2020)

Mulyana, Rahmat - Doktorand, Stockholms universitet (2020)

Namgay, Phub - Doktorand, Uppsala universitet (2020)

Nasr, Karim - Doktorand, Uppsala universitet (2021)

Nugraha, Ryan Adhitya, Stockholms universitet (2023)

Olsson, Ola - Doktorand, Blekinge tekniska högskola, BTH (2016)

Othman, Zeina - Doktorand, Mälardalens universitet (2021)

P - T

Padhi, Pritam - Doktorand, Karlstads universitet (2021)

Panahi, Parisa - Doktorand, Göteborgs universitet (2015)

Pelgander, Louise - Doktorand, Örebro universitet (2021)

Premanandan, Shweta - Doktorand, Uppsala universitet (2019)

Rafiq, Asma - Doktorand, Uppsala universitet (2012)

Rajaguru, Shashini - Doktorand, Linköpings universitet (2022)

Robitschko, Simone - Doktorand, Uppsala universitet (2023)

Rossander, Anna - Doktorand, Göteborgs universitet/IT (2018)

Ruiz Bravo, Nadia - Doktorand, Göteborgs universitet (2020)

Rydbrink, Morgan - Doktorand, Linnéuniversitetet (2017)

Saenyi, Betty Nekesa - Doktorand, Lunds universitet (2020)

Samadilashkariani, Saba - Doktorand, Stockholms universitet (2021)

Santhanam, Anand - Doktorand, Jönköping International Business School (2014)

Senter, Christine - Doktorand, Uppsala universitet (2018)

Shenouda, Ramy - Doktorand, Umeå universitet (2023)

Svärd, Kristin - Doktorand, Karlstads universitet (2019)

Swinden, Oscar - Doktorand, Uppsala universitet (2020)

Tirmén, Marcus - Doktorand, Uppsala universitet (2011)

Torto, Malaika - Doktorand, Umeå universitet (2021)

Tylstedt, Beatrice - Doktorand, Uppsala universitet (2021)

U - Ö

Van, Thi Phuong - Doktorand, Örebro universitet (2020)

Wahlström, Fanny - Doktorand, Lunds tekniska högskola, LTH (2020)

Weng, Xin - Doktorand, Uppsala universitet (2023)

Westergren, Jakob - Doktorand, Uppsala universitet (2019)

Wärja, Magnus - Doktorand, Lunds universitet (2006)

Zafeiropoulou, Styliani - Doktorand, Lunds universitet (2012)

Åberg, Michelle - Doktorand, Mälardalens universitet (2018)

Senast uppdaterad: 2024-04-22