Doktorander inom Forskarskolan MIT

Forskarskolan har idag (maj 2020) 107 doktorander. Doktoranderna är presenterade alfabetiskt på efternamn. Antagningsår inom parantes.

Följande har antagits under 2021/2022:

Vi välkomnar: Lovisa Annerwall (Mälardalens universitet), Sara Bomark (Umeå universitet), Ulrika Bäärnhielm (Mälardalens universitet), Sophie-Marie Ertelt (Örebro universitet), Amie Gustafsson (Karlstads universitet), Khando Khando (Örebro universitet), Helena Lindström (Stockholms universitet), Karim Nasr (Uppsala universitet), Pritam Padhi (Karlstads universitet), Louise Pelgander (Örebro Universitet), Malaika Torto (Umeå universitet).

Följande har antagits under 2020/2021:

Vi välkomnar: Gemza Ademaj (Lunds universitet), Ricardo Costa Climent (Uppsala universitet), Janna Dervisic (Karlstads universitet), Mosarrat Farhana (Mälardalens universitet), Ali Hamidi (Linnéuniversitetet), Soraya Hossain (Uppsala universitet), Mathias Karlsson (Umeå universitet), Tim Kastrup (Uppsala universitet), Panagiota Koukouvinou (Umeå universitet), Mikael Lindquist (Göteborgs universitet), Aparna Lohiya (Linnéuniversitetet), Aynaz Monazzam (Uppsala universitet), Zeina Othman (Mälardalens universitet), Nadia Ruiz Bravo (Göteborgs universitet), Betty Nekesa Saenyi (Lunds universitet), Malgorzata Ryczer-Dumas (Linköpings universitet), Saba Samadilashkariani (Stockholms universitet), Oscar Swinden (Uppsala universitet), Thi Phuong Van (Örebro universitet), Fanny Wahlström (Lunds tekniska högskola).

Innehåll:

A - E

Aal, Kotaiba Abdul
Doktorand, Karlstads universitet (2013)

Acheampoang, Faustina
Doktorand, Jönköping International Business School (2011)

Ahlström, Karin
Doktorand, Mälardalens universitet (2019)

Anastasiadou, Elena
Doktorand, Mälardalens universitet (2018)

Andersson, Christoffer
Doktorand, Mälardalens universitet (2017)

Annerwall, Lovisa
Doktorand, Mälardalens universitet (2021)

Bengtsson, Fredrik
Doktorand, Uppsala universitet (2008)

Berglind, Magnus
Doktorand, Mälardalens universitet (2019)

Bergman, Sandra
Doktorand, Uppsala universitet (2019)

Bomark, Sara
Doktorand, Umeå universitet (2021)

Bäärnhielm, Ulrika
Doktorand, Mälardalens universitet (2021)

Costa Climent, Ricardo
Doktorand, Uppsala universitet (2021)

Dar, Ravi
Doktorand, Uppsala universitet

Dehling, Sebastian
Doktorand, Karlstads universitet (2015)

Deniz, Sinan
Doktorand, Lunds universitet (2013)

Dervisic, Janna
Doktorand, Karlstads universitet (2021)

Drennan, Todd
Doktorand, Mälardalens universitet (2019)

Ejnefjäll, Thomas
Doktorand, Uppsala universitet (2015)

Enquist, Håkan
Doktorand, IT-universitetet, Chalmers och Göteborgs universitet (2009)

Ertelt, Sophie-Marie
Doktorand, Örebro universitet (2021)

F - J

Farhana, Mosarrat
Doktorand, Mälardalens universitet (2020)

Findsrud, Rolf
Doktorand, Karlstads universitet (2015)

Flodström, Raquel
Licentiat 2008
Doktorand, Karlstads universitet

Golshan, Behrooz
Licentiat (2018)
Doktorand, Linnéuniversitetet (2012)

Gregeby, Johan
Doktorand, Uppsala universitet

Gunnlaugsson, Geir
Doktorand, Uppsala universitet

Gustafsson, Amie
Doktorand, Karlstads universitet (2021)

Gustavsson, Mikael
Doktorand, Göteborgs universitet/IT (2017)

Hamidi, Ali
Doktorand, Linnéuniversitetet (2020)

Hansson, Johanna
Doktorand, Uppsala universitet

Havstorm, Tanja E.
Doktorand, Örebro universtitet (2016)

Hedlund, Hugo
Doktorand, Umeå universitet (2018)

Heselius, Ebba
Doktorand, Stockholms universitet (2019)

Hornbach, Janina
Doktorand, Uppsala universitet (2014)

Hossain, Soraya
Doktorand, Uppsala universitet (2020)

Huang Vogel, Eleonore
Doktorand, Blekinge tekniska högskola, BTH (2010)

Huck, Jana
Doktorand, Karlstads universitet (2017)

Hönel, Sebastian
Doktorand, Linnéuniversitetet (2018)

Ivarsson M., Frida
Doktorand, Göteoborgs universitet/IT (2018)

Jadeskär, Mats
Doktorand, Jönköping International Business School (2019)

Jakobsson, Jonas
Doktorand, IT-universitetet, Chalmers och Göteborgs universitet (2013)

Jeanson, Fredrik
Doktorand, Mälardalens universitet (2012)

Jonathan, Gideon Mekonnen
Doktorand, Stockholms universitet (2017)

Jontoft, Anne-Marie
Doktorand, Blekinge tekniska högskola, BTH (2009)

K - O

Karlsson, Mathias
Doktorand, Umeå universitet (2021)

Kastrup, Tim
Doktorand, Uppsala universitet (2020)

Khando, Khando
Doktorand, Örebro universitet (2021)

Kittipittayakorn, Cholada
Doktorand, Blekinge tekniska högskola, BTH (2018)

Klaassen, Johan
Doktorand, Stockholms universitet (2016)

Kobusinge, Grace
Doktorand, Göteborgs universitet, IT (2016)

Koczkas, Andreas
Doktorand, Linnéuniversitetet (2014)

Koukouvinou, Panagiota
Doktorand, Umeå universitet (2021)

Lahtinen, Markus
Doktorand, Lunds universitet (2006)

Larsson (Tobias Eltebrandt), Toon
Doktorand, Mälardalens universitet (2010)

Lindenfalk, Bertil
Doktorand, Jönköping International Business School (2012)

Lindquist, Mikael
Doktorand, Göteborgs universitet (2021)

Lindqvist, Per
Doktorand, Uppsala universitet (2018)

Lindskog, Carin
Doktorand, Karlstads universitet (2017)

Lindström, Helena
Doktorand, Stockholms universitet (2021)

Lohiya, Aparna
Doktorand, Linnéuniversitetet (2021)

Lundberg, Oscar
Doktorand, Umeå universitet (2018)

Löfström, Helena
Doktorand, Jönköping International Business School (2018)

Magnusson, Lars
Doktorand, Linnéuniversitetet (2017)

Manzoor, Mirfa
Doktorand, Jönköping International Business School (2015)

Memar, Noushan
Doktorand, Mälardalens universitet (2014)

Mihailescu, Marius
Doktorand, Lunds universitet (2007)

Mohagheghzadeh, Amir
Doktorand, IT-universitetet, Chalmers och Göteborgs universitet (2014)

Monazzam, Aynaz
Doktorand, Uppsala universitet (2020)

Mosarrat, Farhana
Mälardalens universitet (2020)

Mulyana, Rahmat
Doktorand, Stockholms universitet (2020)

Nasr, Karim
Doktorand, Uppsala universitet (2021)

Nopparat, Nanond
Doktorand, Lunds tekniska högskola, LTH (2017)

Nussipova, Gulnara
Doktorand, Stockholms universitet, SBS (2017)

Olsson, Ola
Doktorand, Blekinge tekniska högskola, BTH (2016)

Othman, Zeina
Mälardalens universitet (2021)

P - T

Padhi, Pritam
Doktorand, Karlstads universitet (2021)

Panahi, Parisa
Doktorand, Göteborgs universitet (2015)

Pelgander, Louise
Doktorand, Örebro universitet (2021)

Premanandan, Shweta
Doktorand, Uppsala universitet (2019)

Rafiq, Asma
Doktorand, Uppsala universitet (2012)

Rossander, Anna
Doktorand, Göteborgs universitet/IT (2018)

Rostami, Elham
Doktorand, Örebro universitet (2017)

Ruiz Bravo, Nadia
Doktorand, Göteborgs universitet (2020)

Ryczer-Dumas, Malgorzata
Doktorand, Linköpings universitet (2021)

Rydbrink, Morgan
Doktorand, Linnéuniversitetet (2017)

Saenyi, Betty Nekesa
Doktorand, Lunds universitet (2020)

Samadilashkariani, Saba
Doktorand, Stockholms universitet (2021)

Santhanam, Anand
Doktorand, Jönköping International Business School (2014)

Senter, Christine
Doktorand, Uppsala universitet (2018)

Sun, Yunchen
Doktorand, Uppsala universitet (2017)

Svärd, Kristin
Doktorand, Karlstads universitet (2019)

Swinden, Oscar
Doktorand, Uppsala universitet (2020)

Tirmén, Marcus
Doktorand, Uppsala universitet (2011)

Torto, Malaika
Doktorand, Umeå universitet (2021)

U - Ö

Uhlin, Anna
Doktorand, Mälardalens universitet (2017)

Wadell, Olof
Doktorand, Uppsala universitet (2017)

Wahlström, Fanny
Doktorand, Lunds tekniska högskola, LTH (2020)

Walther, Kevin
Doktorand, Uppsala universitet (2018)

Wang, Shujun
Doktorand, Blekinge tekniska högskola, BTH (2016)

Van, Thi Phuong
Doktorand, Örebro universitet (2020)

Westergren, Jakob
Doktorand, Uppsala universitet (2019)

Williamsson, Ia
Licentiat 2014
Doktorand, Linnéuniversitetet  (2012)

Wärja, Magnus
Doktorand, Lunds universitet (2006)

Zafeiropoulou, Styliani
Doktorand, Lunds universitet (2012)

Zetterholm, My
Doktorand, Linnéuniversitetet (2018)

Åberg, Michelle
Doktorand, Mälardalens universitet (2018)

Åkesson, Emil
Doktorand, Lunds Tekniska Högskola, LTH (2016)

Senast uppdaterad: 2022-06-21