Doktorander inom Forskarskolan Management och IT (MIT)

Forskarskolan har idag (maj 2020) 107 doktorander. Doktoranderna är presenterade alfabetiskt på efternamn. Antagningsår inom parantes.

Följande har antagits under 2022/2023:

Vi välkomnar: Amirhossein Gharaie (Linköpings universitet), Manolito Hibanada (Uppsala universitet), Peter Kumlin (Uppsala universitet), Shashini Rajaguru (Linköpings universitet)

Följande har antagits under 2021/2022:

Vi välkomnar: Henrik Andersson (Karlstads universitet), Lovisa Annerwall (Mälardalens universitet), Sara Bomark (Umeå universitet), Ulrika Bäärnhielm (Mälardalens universitet), Sophie-Marie Ertelt (Örebro universitet), Mattias Forsgren (Uppsala universitet), Amie Gustafsson (Karlstads universitet), Khando Khando (Örebro universitet), Helena Lindström (Stockholms universitet), Karim Nasr (Uppsala universitet), Pritam Padhi (Karlstads universitet), Louise Pelgander (Örebro universitet), Malaika Torto (Umeå universitet), Beatrice Tylstedt (Uppsala universitet).

Innehåll:

A - E

Aal, Kotaiba Abdul - Doktorand, Karlstads universitet (2013)

Acheampoang, Faustina - Doktorand, Jönköping International Business School (2011)

Ademaj, Gemza - Doktorand, Lunds universitet (2020)

Ahlström, Karin - Doktorand, Mälardalens universitet (2019)

Anastasiadou, Elena - Doktorand, Mälardalens universitet (2018)

Andersson, Christoffer - Doktorand, Mälardalens universitet (2017)

Andersson, Henrik - Doktorand, Karlstads universitet (2022)

Annerwall, Lovisa - Doktorand, Mälardalens universitet (2021)

Bengtsson, Fredrik - Doktorand, Uppsala universitet (2008)

Berglind, Magnus - Doktorand, Mälardalens universitet (2019)

Bergman, Sandra - Doktorand, Uppsala universitet (2019)

Bomark, Sara - Doktorand, Umeå universitet (2021)

Bäärnhielm, Ulrika - Doktorand, Mälardalens universitet (2021)

Costa Climent, Ricardo - Doktorand, Uppsala universitet (2021)

Dar, Ravi - Doktorand, Uppsala universitet

Dehling, Sebastian - Doktorand, Karlstads universitet (2015)

Deniz, Sinan - Doktorand, Lunds universitet (2013)

Dervisic, Janna - Doktorand, Karlstads universitet (2021)

Drennan, Todd - Doktorand, Mälardalens universitet (2019)

Ejnefjäll, Thomas - Doktorand, Uppsala universitet (2015)

Enquist, Håkan - Doktorand, IT-universitetet, Chalmers och Göteborgs universitet (2009)

Ertelt, Sophie-Marie - Doktorand, Örebro universitet (2021)

F - J

Farhana, Mosarrat - Doktorand, Mälardalens universitet (2020)

Findsrud, Rolf - Doktorand, Karlstads universitet (2015)

Flodström, Raquel - Licentiat 2008, Doktorand, Karlstads universitet

Forsgren, Mattias - Doktorand, Uppsala universitet (2021)

Gharaie, Amirhossein - Doktorand, Linköpings universitet (2021)

Golshan, Behrooz - Licentiat (2018), Doktorand, Linnéuniversitetet (2012)

Gregeby, Johan - Doktorand, Uppsala universitet

Gunnlaugsson, Geir - Doktorand, Uppsala universitet

Gustafsson, Amie - Doktorand, Karlstads universitet (2021)

Gustavsson, Mikael - Doktorand, Göteborgs universitet/IT (2017)

Hamidi, Ali - Doktorand, Linnéuniversitetet (2020)

Hansson, Johanna - Doktorand, Uppsala universitet

Havstorm, Tanja E. - Doktorand, Örebro universtitet (2016)

Hedlund, Hugo - Doktorand, Umeå universitet (2018)

Heselius, Ebba - Doktorand, Stockholms universitet (2019)

Hibanada, Manolito - Doktorand, Uppsala universitet (2022)

Hornbach, Janina - Doktorand, Uppsala universitet (2014)

Hossain, Soraya - Doktorand, Uppsala universitet (2020)

Huang Vogel, Eleonore - Doktorand, Blekinge tekniska högskola, BTH (2010)

Huck, Jana - Doktorand, Karlstads universitet (2017)

Hönel, Sebastian - Doktorand, Linnéuniversitetet (2018)

Ivarsson M., Frida - Doktorand, Göteoborgs universitet/IT (2018)

Jadeskär, Mats - Doktorand, Göteborgs universitet (2019)

Jakobsson, Jonas - Doktorand, IT-universitetet, Chalmers och Göteborgs universitet (2013)

Jeanson, Fredrik - Doktorand, Mälardalens universitet (2012)

Jonathan, Gideon Mekonnen - Doktorand, Stockholms universitet (2017)

Jontoft, Anne-Marie - Doktorand, Blekinge tekniska högskola, BTH (2009)

K - O

Karlsson, Mathias - Doktorand, Umeå universitet (2021)

Kastrup, Tim  - Doktorand, Uppsala universitet (2020)

Khando, Khando - Doktorand, Örebro universitet (2021)

Kittipittayakorn, Cholada - Doktorand, Blekinge tekniska högskola, BTH (2018)

Klaassen, Johan - Doktorand, Stockholms universitet (2016)

Koczkas, Andreas - Doktorand, Linnéuniversitetet (2014)

Koukouvinou, Panagiota - Doktorand, Umeå universitet (2021)

Kumlin, Peter - Doktorand, Uppsala universitet (2022)

Lahtinen, Markus - Doktorand, Lunds universitet (2006)

Larsson (Tobias Eltebrandt), Toon - Doktorand, Mälardalens universitet (2010)

Lindenfalk, Bertil - Doktorand, Jönköping International Business School (2012)

Lindquist, Mikael - Doktorand, Göteborgs universitet (2021)

Lindqvist, Per - Doktorand, Uppsala universitet (2018)

Lindskog, Carin - Doktorand, Karlstads universitet (2017)

Lindström, Helena - Doktorand, Stockholms universitet (2021)

Lohiya, Aparna - Doktorand, Linnéuniversitetet (2021)

Löfström, Helena - Doktorand, Jönköping International Business School (2018)

Magnusson, Lars - Doktorand, Linnéuniversitetet (2017)

Manzoor, Mirfa - Doktorand, Jönköping International Business School (2015)

Memar, Noushan - Doktorand, Mälardalens universitet (2014)

Mihailescu, Marius - Doktorand, Lunds universitet (2007)

Mohagheghzadeh, Amir - Doktorand, IT-universitetet, Chalmers och Göteborgs universitet (2014)

Monazzam, Aynaz - Doktorand, Uppsala universitet (2020)

Mosarrat, Farhana - Doktorand, Mälardalens universitet (2020)

Mulyana, Rahmat - Doktorand, Stockholms universitet (2020)

Namgay, Phub - Doktorand, Uppsala universitet (2020)

Nasr, Karim - Doktorand, Uppsala universitet (2021)

Nopparat, Nanond - Doktorand, Lunds tekniska högskola, LTH (2017)

Nussipova, Gulnara - Doktorand, Stockholms universitet, SBS (2017)

Olsson, Ola - Doktorand, Blekinge tekniska högskola, BTH (2016)

Othman, Zeina - Doktorand, Mälardalens universitet (2021)

P - T

Padhi, Pritam - Doktorand, Karlstads universitet (2021)

Panahi, Parisa - Doktorand, Göteborgs universitet (2015)

Pelgander, Louise - Doktorand, Örebro universitet (2021)

Premanandan, Shweta - Doktorand, Uppsala universitet (2019)

Rafiq, Asma - Doktorand, Uppsala universitet (2012)

Rajaguru, Shashini - Doktorand, Linköpings universitet (2022)

Rossander, Anna - Doktorand, Göteborgs universitet/IT (2018)

Rostami, Elham - Doktorand, Örebro universitet (2017)

Ruiz Bravo, Nadia - Doktorand, Göteborgs universitet (2020)

Rydbrink, Morgan - Doktorand, Linnéuniversitetet (2017)

Saenyi, Betty Nekesa - Doktorand, Lunds universitet (2020)

Samadilashkariani, Saba - Doktorand, Stockholms universitet (2021)

Santhanam, Anand - Doktorand, Jönköping International Business School (2014)

Senter, Christine - Doktorand, Uppsala universitet (2018)

Svärd, Kristin - Doktorand, Karlstads universitet (2019)

Swinden, Oscar - Doktorand, Uppsala universitet (2020)

Tirmén, Marcus - Doktorand, Uppsala universitet (2011)

Torto, Malaika - Doktorand, Umeå universitet (2021)

Tylstedt, Beatrice - Doktorand, Uppsala universitet (2021)

U - Ö

Wahlström, Fanny - Doktorand, Lunds tekniska högskola, LTH (2020)

Walther, Kevin - Doktorand, Uppsala universitet (2018)

Van, Thi Phuong - Doktorand, Örebro universitet (2020)

Westergren, Jakob - Doktorand, Uppsala universitet (2019)

Williamsson, Ia - Licentiat 2014, Doktorand, Linnéuniversitetet  (2012)

Wärja, Magnus - Doktorand, Lunds universitet (2006)

Zafeiropoulou, Styliani - Doktorand, Lunds universitet (2012)

Zetterholm, My - Doktorand, Linnéuniversitetet (2018)

Åberg, Michelle - Doktorand, Mälardalens universitet (2018)

Senast uppdaterad: 2022-11-30