Alumner vid Forskarskolan Management och IT

Alumnnätverket inom forskarskolan management och IT består av personer som lagt fram en avhandling inom ramen för forskarskolans verksamhet. Alumnerna presenteras nedan alfabetiskt med sortering på efternamn. Forskarskolan har idag över 140 alumner.

Alumnibrev ges ut några gånger per år och skickas ut till alla alumner inom forskarskolan. Redaktör för alumnibrevet är biträdande föreståndare för förskarskolan, professor Peter Ekman, Mälardalens universitet.

Här är de brev som utgivits 2018-2023:

MIT Alumni Letter 2023:1 (på engelska)

MIT Alumni Letter 2022:2 (på engelska)

MIT Alumni Letter 2022:1 (på engelska)

MIT Alumni Letter 2021:2 (på engelska)

MIT Alumni Letter 2021:1 (på engelska)

MIT Alumni Letter 2020:2 (på engelska)

MIT Alumni Letter 2020:1 (på engelska)

MIT Alumni Letter 2019:2 (på engelska)

MIT Alumni Letter 2019:1 (på engelska)

MIT Alumni Letter 2018:2 (på engelska)

MIT Alumni Letter 2018:1 (på engelska)
 

Innehåll:

A - E

Aasi, Parisa. Doktorsavhandling inom MIT 2018: Information Technology Governance: The Role of Organizational Culture and Structure. Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Abelli, Björn. Doktorsavhandling inom MIT 2007: On Stage!! Playwriting, Directing and Enacting the Informing Processes. Ekonomihögskolan, Mälardalens högskola.

Kobusinge, Grace Doktorsavhandling inom MIT 2021: Health Information Systems Interoperability: Towards a Managing as Designing Approach. Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet.

Ahlgren, Kajsa. Doktorsavhandling inom MIT 2018: Travelling Business Models: On Adapting Business Models to New Contexts. Designvetenskaper, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet.

Ahlström, Petter. Doktorsavhandling inom MIT 2008: Strategier och styrsystem för seniorboende-marknaden. IEI-EIS, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Akram, Asif. Doktorsavhanding inom MIT 2016: Value Network Transformation – Digital Service Innovation in the Vehicle Industry. IT-fakulteten, Göteborgs universitet,

Andersson, Bo. Doktorsavhandling inom MIT 2012: Harnessing Handheld Computing. Framework, Toolkit and Design Propositions. Institutionen för informatik, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Anjou, Anette. Doktorsavhandling inom MIT 2008: Scanias framgång - Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning. IEI, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Arsenovic, Jasenko. Doktorsavhandling inom MIT 2021: Proactivity in Service Failure and Service Recovery. Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Bani-Hani, Imad. Doktorsavhandling inom MIT 2020: Self-Service Business Analytics and the Path to Insights: Integrating Resources for Generating Insights. Institutionen för informatik, Lunds universitet.

Baraldi, Enrico. Doktorsavhandling inom MIT 2003: When Information Technology Faces Resource Interaction. Using IT Tools to Handle Products at IKEA and Edsbyn. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Bergkvist, Linda. Doktorsavhandling inom MIT 2014: Towards a Framework for Relational-Oriented Management of Information Systems Outsourcing: Key Conditions Connected to Actors, Relationships and Process. Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Borell, Anton. Doktorsavhandling inom MIT 2021: In Between Competing Ideals: On the Relationships among Accounting, NPM, and Welfare. Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Brozovic, Danilo. Doktorsavhandling inom MIT 2016: Service Provider Flexibility: A Strategic Perspective. Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Bäckström, Izabelle. Doktorsavhandling inom MIT 2019: Mirror, mirror on the wall, who’s the innovator after all? An explorative study of a management-initiated employee innovation process. Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska högskola, Lunds universitet.

Caesarius, Leon. Doktorsavhandling inom MIT 2008: In Search of Known Unknowns. An Empirical Investigation of the Peripety of a Knowledge Management System. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Casales Morici, Belén. Doktorsavhandling inom MIT 2022: Acting Entrepreneurially and Strategically in Heavily Regulated Sectors. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Cederström, Carl. Doktorsavhandling inom MIT 2009: The Other Side of Technology. Lacan and the Desire for the Purity of Non-Being. Institutionen för informatik, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Charitsis, Vasileios. Doktorsavhandling inom MIT 2018: Self-Tracking, Datafication and the Biopolitical Prosumption of Life. Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Chatzipanagiotou, Niki. Doktorsavhandling inom MIT 2021: Manager's Cooperative Work Practices in Computational Artefacts-Supported Library Systems. Institutionen för informatik, Linnéuniversitetet.

Chowdhury, Soumitra. Doktorsavhandling inom MIT 2015: Service Logic in Digitalized Product Platforms. A Study of Digital Service Innovation in the Vehicle Industry.  IT-Universitetet, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet och Chalmers.

Crawford, Jason. Doktorsavhandling inom MIT 2017: Regulation’s Influence on Risk Management and Management Control Systems in Banks. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Cöster, Mathias. Doktorsavhandling inom MIT 2007: The Digital Transformation of the Swedish Graphic Industry. IEI-EIS, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Dahlin, Peter. Doktorsavhandling inom MIT 2007: Turbulence in Business Networks - A Longitudinal Study of Mergers, Acquisitions and Bankruptcies Involving Swedish IT-companies. Ekonomihögskolan vid Mälardalens högskola.

Ek, Peter. Doktorsavhandling inom MIT 2019: Managing Digital Open Innovation with User Communities: A Study of Community Sensing and Product Openness Capabilities in the Video Game Industry. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Eklinder Frick, Jens. Doktorsavhandling inom MIT 2014: Sowing Seeds for Innovation: The Impact of Social Capital in Regional Strategic Networks. Industriell ekonomi och organisation, Mälardalens högskola.

Ekman, Peter. Doktorsavhandling inom MIT 2006: Enterprise Systems & Business Relationships – The Utilization of IT in the Business with Customers and Suppliers. Ekonomihögskolan vid Mälardalens högskola.

Ekman, Peter. Licentiatavhandling inom MIT 2004: Affärssystem och Affärsrelationer - En fallstudie av en leverantörs användning av affärssystem i interaktionen med sina kunder. Ekonomihögskolan vid Mälardalens högskola.

El-Mekawy, Mohamed. Doktorsavhandling inom MIT 2016: From Theory to Practice of Business-IT Alignment: Barriers, an Evaluation Framework and Relationships with Organisational Culture. Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

El-Mekawy, Mohamed. Licentiatavhandling inom MIT 2012: From Societal to Organizational Culture: The Impact on Business-IT Alignment. Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Erixon, Cecilia. Doktorsavhandling inom MIT 2012: Information Systems Providers and Business Relationships: A Study on the Impact of Connections. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola.

F - J

Fisher, Christian. Doktorsavhandling inom MIT 2018: Business Intelligence through a Sociomaterial Lens: The Imbrication of People and Technology in a Sales Process. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Fredin, Sabrina. Doktorsavhandling inom MIT 2017: History and geography matter: The cultural dimension of entrepreneurship. Institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola.

Fridriksson, Helgi-Valur. Doktorsavhandling inom MIT 2008: Learning processes in an inter-organizational context - A study of krAft project. Jönköping International Business School, Jönköping University.

Frimanson, Lars. Doktorsavhandling inom MIT 2006: Management Accounting and Business Relationships from a Supplier Perspective. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Frisk, Elisabeth. Doktorsavhandling inom MIT 2011: Evaluating as Designing: Towards a Balanced IT Investment Approach. IT-Universitetet, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet och Chalmers.

Fryk, Pontus. Doktorsavhandling inom MIT 2009: Modern Perspectives on the Digital Economy. With Insights from the Health Care Sector. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Geissinger, Andrea. Doktorsavhandling inom MIT 2021: Platforms in Liquid Modernity: Essays about the Sharing Economy, Digital Platforms, and Institutions. Handelshögskolan vid Örebro universitet. 

Ghazawneh, Ahmad. Doktorsavhandling inom MIT 2012: Towards a Boundary Resources Theory of Software Platforms. Jönköping International Business School, Jönköping University.

Ghita, Cristina. Doktorsavhandling inom MIT 2022: Technology in Absentia: A New Materialist Study of Digital Disengagement. Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Gillmore, Edward. Doktorsavhandling inom MIT 2017: Four Essays on Subsidiary Evolution: Exploring the Antecedents, Contexts and Outcomes of Mandate Loss. Industriell ekonomi och organisation, Mälardalens högskola.

Giovacchini, Elia. Doktorsavhandling inom MIT 2017: Weaving the symbiotic relationship. A longitudinal study of a firm-sponsored open source community relationship maintenance. Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Granebring, Annika. Doktorsavhandling inom MIT 2007: Service-Oriented Architecture - an Innovation Process Perspective. Ekonomihögskolan vid Mälardalens högskola.

Gullberg, Cecilia. Doktorsavhandling inom MIT 2014: Roles of Accounting Information in Managerial Work. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Gustavsson, Mikael. Doktorsavhandling inom MIT 2023: Platformization: Digital Materiality at the Limits of Discourse. Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet.

Gustavsson, Tomas. Doktorsavhandling inom MIT 2020: Inter-team Coordination in Large-Scale Agile Software Development Projects. Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Hadjikhani, Annoch. Doktorsavhandling inom MIT 2016: Executive Expectation in the Internationalization Process of Banks: The Study of Two Swedish Banks' Foreign Activities. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Haglund, Lennart Licentiatavhandling inom MIT 2019: Affärsrelationer på den svenska elmarknaden Akademin för ekonomi samhälle och teknik , Avdelningen för marknadsföring och strategi, Mälardalens högskola.

Hansen, Therese. Licentiatavhandling inom MIT 2012: Internet or Traditional Stores: Identifying Influences on Consumers' Mobile Phone Purchases. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Hansson, Magnus. Doktorsavhandling inom MIT 2008: On Closedowns - Towards a Pattern of Explanation to the Closedown effect. Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Hasche, Nina. Doktorsavhandling inom MIT 2013: Value Co-Creating Processes in International Business Relationships: Three empirical stories of co-operation between Chinese customers and Swedish suppliers. Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Havemo, Emelie. Doktorsavhandling inom MIT 2020: Den visuella bilden av organisationen: Perspektiv på visualitet i accounting. Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet.

Hedrén, Andreas. Doktorsavhandling inom MIT 2021: With Lives on the Line: How Users Respond to a Highly Mandated Information System Implementation - A Longitudinal Study. Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Henningsson, Stefan. Doktorsavhandling inom MIT 2008: Managing Information Systems Integration in Corporate Mergers & Acquisitions. Institutet för Ekonomisk forskning, Lunds universitet.

Holmberg, Nicklas. Doktorsavhandling inom MIT 2014: The Purity of Separation of Concerns: The Service Oriented Business Process - a Design Approach for Business Agility. Institutionen för informatik, Lunds universitet.

Hornbach, Jessica Janina. Doktorsavhandling inom MIT 2023: Accounting for Accountability: Theoretical and Empirical Explorations of a Multifaceted Concept. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Hrastinski, Stefan. Doktorsavhandling inom MIT 2007: Participating in Synchronous Online Education. Institutionen för informatik, Lunds universitet.

Huisman, Chelsey Jo. Doktorsavhandling inom MIT 2021: Transforming the City of Kiruna: Stabilizing Change and Changing Stability. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Höglund, Linda. Doktorsavhandling inom MIT 2013: Discursive Practices in Strategic Entrepreneurship: Discourses and Repertoires in Two Firms. Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Högström, Claes. Doktorsavhandling inom MIT 2014: Fit in to stand out: An experience perspective on value creation. Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Ivarsson, Frida. Doktorsavhandling inom MIT 2023: Frame Shifting and Frame Blending in Digital Transformation. Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet.

Iveroth, Einar. Doktorsavhandling inom MIT 2010: Leading IT-Enabled Change Inside Ericsson - A Transformation Into a Global Network of Shared Service Centres. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Jannesson (f d Nilsson), Erik. Doktorsavhandling inom MIT 2010: Strategi, styrning och konkurrenskraft: En longitudinell studie av Saab AB. IEI-EIS,Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Jansson, Tomas. Doktorsavhandling inom MIT 2015: Agila projektledningsmetoder och motivation: Varför man blir produktiv av att flytta lappar på en whiteboard. Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Jogmark, Marina. Doktorsavhandling inom MIT 2015: Den regionala transformations-processens sociala dimension: Karlskrona1989-2002. Institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola.

Johansson, Niklas. Doktorsavhandling inom MIT 2007: Self-Service Recovery. Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Karlstads universitet.

Jonathan, Gideon Mekonnen. Doktorsavhandling inom MIT 2023: Information Technology Alignment in Public Organisations: Towards Successful Digital Transformation. Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

K - O

Kajtazi, Miranda. Doktorsavhandling inom MIT 2013: Assessing Escalation of Commitment as an Antecedent of Noncompliance with Information Security Policy. Institutionen för informatik, Linnéuniversitetet.

Karlsudd, Peter. Doktorsavhandling inom MIT 2011: Support for Learning. Possibilities and Obstacles in Learning Applications. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola.

Kashyap, Shruti. Doktorsavhandling inom MIT 2020: Monsoon Paper Dragons: Transparency, Accountability, Risk, and Compliance in Banking Regulation and Practice Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Kask, Johan. Doktorsavhandling inom MIT 2013: On business relationships as Darwinian systems: An exploration into how Darwinian systems thinking can support business relationship research. Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Keller, Christina. Doktorsavhandling inom MIT 2007: Virtual learning environments in higher education - A study of user acceptance. IEI, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Kizito, Michael. Doktorsavhandling inom MIT 2020: Enacting Ambidextrous IT Governance in Healthcare. Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet.

Kollberg, Maria. Licentiatavhandling inom MIT 2005: Beyond IT and Productivity – Effects of Digitized Information Flows in the Logging Industry. IDA-EIS, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Kurti, Erdelina. Doktorsavhandling inom MIT 2020: Institutional Tensions and Complexity in the Digital Innovation of Incumbent Business Models. Institutionen för informatik, Linnéuniversitetet.

Käll, Andreas. Licentiatavhandling inom MIT 2005: Översättningar av en managementmodell – En studie av införande av Balance Scorecard i ett landsting.  IDA-EIS, Universitetet och Tekniska Högskolan i Linköping.

Lagin, Madelen. Doktorsavhandling inom MIT 2018: The Price We Pay: The Autonomy of Store Managers in Making Price Decisions: The Case of Grocery Retailing. Handelshögskolan vid Örebro Universitet.

Lammi, Inti. Doktorsavhandling inom MIT 2018: A Practice Theory in Practice: Analytical Consequences in the Study of Organization and Socio-Technical Change. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Larsson, Anders O. Doktorsavhandling inom MIT 2012: Doing Things in Relation to Machines. Studies on Online Interactivity. Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Lindeberg, Fredrik. Doktorsavhandling inom MIT 2021: Coordinating the Internet: Thought styles, technology and coordination. Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell ekonomi. Linköpings universitet.

Lindh, Cecilia. Doktorsavhandling inom MIT 2006: Business Relationships and Integration of Information Technology. Ekonomihögskolan vid Mälardalens högskola.

Lindskog, Carin. Doktorsavhandling inom MIT 2022: Tensions experienced and balancing strategies used in Agile Software Development environments. Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Linton, Gabriel. Doktorsavhandling inom MIT 2016: Entrepreneurial Orientation: Reflections from a Continguency Perspective. Handelshögskolan vid Örebro Universitet.

Lippert, Marcus. Doktorsavhandling inom MIT 2013: Communities in the Digital Age. Towards a Theoretical Model of Communities of Practice and Information Technology. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Löfberg, Nina. Doktorsavhandling inom MIT 2014: Service Orientation in Manufacturing Firms: Understanding Challenges with Service Business Logic. Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.

Lövgren, Daniel. Doktorsavhandling inom MIT 2017: Dancing Together Alone: Inconsistencies and Contradictions of Strategic Communication in Swedish Universities. Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Lövstål, Eva. Doktorsavhandling inom MIT 2008: Management Control Systems in Entrepeneurial Organisations - A Balancing Challenge. Jönköping International Business School, Jönköping University.

Maaninen Olsson, Eva. Doktorsavhandling inom MIT 2007: Projekt i tid och rum - Kunskapsintegrering mellan projektet och dess historiska och organisatoriska kontext. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala  universitet.

Mankevich, Vasili. Doktorsavhandling inom MIT 2019: Digital Innovation Management: Investigating Digital Trace Data in Online Communities. Institutionen för informatik, Umeå universitet.

Mansour, Osama. Doktorsavhandling inom MIT 2013: The Bureaucracy of Social Media: An Empirical Account in Organizations. Institutionen för informatik, Linnéuniversitetet.

Markowski, Peter. Doktorsavhandling inom MIT 2018: Collaboration Routines - A Study of Interdisciplinary Healthcare. Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Mihailescu, Daniela. Doktorsavhandling inom MIT 2013: Explaining the Use of Implementation Methodology in Enterprise Systems Implementation Context: A Critical Realist Perspective. Institutionen för informatik, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Muhic, Mirella. Doktorsavhandling inom MIT 2019: Transition to Cloud sourcing – Innovation and competitive advantage. Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska högskola, Lunds universitet.

Myreteg, Gunilla. Doktorsavhandling inom MIT 2007: Förändringens vindar: En studie om aktörsgrupper och konsten att välja och införa ett affärssystem. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Mähler, Viktor. Doktorsavhandling inom MIT 2022: Succeeding implementation: the internet of things as a digitally transformative technology. Institutionen för informatik, Umeå universitet.

Mörndal, Marie. Licentiatavhandling inom MIT 2009: Hallå! Jag känner mig ensam här! En studie om studieovana studenters interaktion i ett webbaserat diskussionsforum. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola.

Netz, Joakim. Doktorsavhandling inom MIT 2013: Diffusa spänningar eller spännande tillväxt? - Företagsledning i tider av snabb förändring. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola.

Nfuka, Edephonce Ngemera. Doktorsavhandling inom MIT 2012: IT Governance in Tanzanian Public Sector Organisations. Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Nilsson Jannesson, Erik. Doctoral Thesis Defence within MIT 2010: Strategi, styrning och konkurrenskraft: En longitudinell studie av Saab AB. IEI-EIS, Linköpings universitet och Tekniska Högskolan i Linköping.

Numminen, Emil. Doktorsavhandling inom MIT 2010: On the Economic Return of a Software Investment: Managing Cost, Benefit and Uncertainty. Sektionen för management, Blekinge Tekniska Högskola.

Nyende, Hawa. Doktorsavhandling inom MIT 2020: Maternal Healthcare in Low-Resource Settings: Investigations of IT as a resource. Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet.

Nykvist, Rasmus. Doktorsavhandling inom MIT 2020: Essays on the Interaction Between Regulation and Technology: Understanding Agency and Context Through Multiple Levels of Inquiry. Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Nylén, Daniel. Doktorsavhandling inom MIT 2015: Digital innovation and changing identities: Investigating organizational implications of digitalization. Institutionen för informatik, Umeå universitet.

Odar, Susanne. Doktorsavhandling inom MIT 2019: Managementinitiativ, mening och verksamhetsresultat: En retrospektiv studie av en teknikintensiv verksamhet. IEI-INDEK, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Ofe, Hosea A. Doktorsavhandling inom MIT 2020: Orchestrating emerging digital ecosystems: investigating the establishment of an open data platform in the Swedish public transport industry. Institutionen för informatik, Umeå universitet.

Osmonalieva, Zarina. Doktorsavhandling inom MIT 2013: Determiniants of Exploitation of Innovative Venture Ideas: A study of nascent entrepreneurs in an advisory system. Mälardalen University.

Osowski, Dariusz. Doktorsavhandling inom MIT 2013: From Illusiveness to Genuineness: Routines, Trading Zones, Tools and Emotions in Sales Work. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

P - T

Panahi, Parisa. Licentiatavhandling inom MIT 2019: The role of information technology in supporting management control systems for corporate social responsibility. Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet.

Pareigis, Jörg. Doktorsavhandling inom MIT 2012: Customer Experiences of Resource Integration - Reframing Servicescapes Using Scripts and Practices. Avdelningen för företagsekonomi, Karlstads universitet.

Pashkevich, Natallia. Doktorsavhandling inom MIT 2016: Information Worker Productivity Enabled by IT System Usage: A Complementary-Based Approach. Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Paulsson, Wipawee Victoria. Doktorsavhandling inom MIT 2013: The Complementary Use of IS Technologies to Support Flexibility and Integration Needs in Budgeting. Institutionen för informatik, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Persson Ridell, Oscar. Doktorsavhandling inom MIT 2013: Who is the Active Consumer? Insight into Contemporary Innovation and Marketing Practices. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Pierce, Paul. Doktorsavhandling inom MIT 2013: Using Alliances to Increase ICT Capabilities. Institutionen för informatik, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Poth, Susanna. Doktorsavhandling inom MIT 2014: Competitive Advantage in the Service Industry. The Importance of Strategic Congruence, Integrated Control and Coherent Organisational Structure: A Longitudinal Case Study of an Insurance Company. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Radits, Markus. Doktorsavhandling inom MIT 2019: A Business Ecology Perspective on Community-Driven Open Source: The Case of the Free and Open Source Content Management System Joomla. IEI-INDEK, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Rehn (f d Horzella), Åsa. Licentiatavhandling inom MIT 2005: Beyond IT and Productivity – Effects of Digitized Information Flows in Grocery Distribution. EISLAB, Tekniska högskolan vid  Linköpings universitet.

Reis Leite, Emilene. Doktorsavhandling inom MIT 2018: Complexity in the 'Extended' Business Network: A Study of Business, Social, and Political Relationships in Smart City Solutions. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Rostami, Elham. Doktorsavhandling inom MIT 2023: Tailoring information security policies: a computerized tool and a design theory. Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Ryczer-Dumas, Małgorzata. Doktorsavhandling inom MIT 2022: Users' Agencies: Juxtaposing Public Portrayals and Users' Accounts of App-Mediated Cardiac Arrest Volunteer Work in Sweden. IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet & École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Cermes3.

Ryzhkova, Natalia. Doktorsavhandling inom MIT 2015: Web-Enabled Customer Involvement: A Firms' Perspective. Institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola.

Röndell, Jimmie. Doktorsavhandling inom MIT 2012: From Marketing to, to Marketing with Consumers. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Saarikko, Ted. Doktorsavhandling inom MIT 2016: An Inquiry into the Nature and Causes of Digital Platforms. Institutionen för informatik, Umeå universitet.

Safari, Aswo. Doktorsavhandling inom MIT 2014: Consumer Foreign Online Purchasing: Uncertainty in the Consumer-Retailer Relationship. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Salavati, Sadaf. Doktorsavhandling inom MIT 2016: Use of Digital Technologies in Education: The Complexity of Teachers' Everyday Practice. Institutionen för informatik, Linnéuniversitetet.

Sandberg, Johan. Doktorsavhandling inom MIT 2014: Digital Capability: Investigating Coevolution of IT and Business Strategies. Institutionen för informatik, Umeå universitet.

Sandström, Sara. Licentiatavhandling inom MIT 2008: Technology-based service experiences: A study of the functional and emotional dimensions in telecom services. Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.

Selander, Lisen. Doktorsavhandling inom MIT 2008: Call Me Call Me for some Overtime - On Organizational Consequences of System Changes. Institutionen för informatik, Lunds universitet.

Servadio, Luigi. Doktorsavhandling inom MIT 2018: Customer Rituals: Ethnographic explorations of wine rituals with families and friends. Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Shams, Poja. Doktorsavhandling inom MIT 2013: What Does it Take to Get your Attention? The Influence of In-Store and Out-of-Store Factors on Visual Attention and Decision Making for Fast-Moving Consumer Goods. Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.

Siegert, Steffi. Doktorsavhandling inom MIT 2016: Enacting Boundaries through Social Technologies: The Dance between Work and Private Life. Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Sjöström, Jonas. Doktorsavhandling inom MIT 2010: Designing Information Systems: A pragmatic account. Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Skog, Daniel. Doktorsavhandling inom MIT 2019: The Dynamics of Digital Transformation: The Role of Digital Innovation, Ecosystems and Logics in Fundamental Organizational Change. Institutionen för informatik, Umeå universitet.

Sonesson, Olle. Doktorsavhandling inom MIT 2007: Tjänsteutveckling med personal medverkan - en studie av tjänsteutveckling i en bank. Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.

Stendahl, Emma. Doktorsavhandling inom MIT 2018: Headquarters' Involvement in Managing Subsidiaries. Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Stockhult, Helén. Doktorsavhandling inom MIT 2013: Medarbetare i dialog: en studie om viljan att göra mer än det formellt förväntade. Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Stockhult, Helén. Licentiatavhandling inom MIT 2005: Medarbetaransvar - ett sätt att visa värderingar: En konceptualisering av medarbetarnas ansvar och ansvarstagande i callcenter. Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Stojanov, Martin. Doktorsavhandling inom MIT 2021: Datafication in Public Health Surveillance: Making Authoritative Accounts. Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Stone, Trudy-Ann. Doktorsavhandling inom MIT 2016: Firms in Global Value Chains: An Analysis of the Determinants and Effects of the Changing Location of International Production. Institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola.

Sun, Yunchen. Doktorsavhandling inom MIT 2022: Designing Routines for Industrial Digitalization. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Sundberg, Klas. Doktorsavhandling inom MIT 2015: Strategisk utveckling och ekonomistyrning: Ett livscykelperspektiv. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Sundén, Susanne, and Wicander, G. Licentiatavhandling inom MIT 2007: Information and Communication Technology Applied for Development Countries in a Rural Context: A Framework for analyzing Factors Influencing Sustainable Use. Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Karlstads universitet.

Sundström, Angelina. Doktorsavhandling inom MIT 2015: Old Swedish Business in New International Cloathes: Case Studies on the Management of Strategic Resources in Foreign-Acquired Swedish R&D firms. Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens högskola.

Svensson, Ann. Doktorsavhandling inom MIT 2012: Kunskapsintegrering med informationssystem i professionsorienterade praktiker. Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet.

Svensson, Martin. Doktorsavhandling inom MIT 2012: Routes, Routines and Emotions in Decision Making of Emergency Call Takers. Sektionen för Management, Blekinge Tekniska Högskola.

Svensson de Jong, Ilse. Doktorsavhandling inom MIT 2021: In the eyes of the beholder: On Innovation Metrics: An Explorative study on innovation measurement. Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet.

Sällberg, Henrik. Doktorsavhandling inom MIT 2010: Customer Rewards Programs: Designing Incentives for Repeated Purchase. Sektionen för Management, Blekinge Tekniska Högskola.

Sörhammar, David. Doktorsavhandling inom MIT 2008: Consumer - firm business relationship and network. The Case of "Store" versus Internet. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Tavassoli, Sam. Doktorsavhandling inom MIT 2014: Determinants and Effects of Innovation: Context Matters. Institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola.

Thorén, Claes. Doktorsavhandling inom MIT 2013: Print or Perish? A Study of Inertia in a Regional Newspaper Industry. Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Tona, Olgerta. Doktorsavhandling inom MIT 2017: The Journey of Mobile Business Intelligence: From Vision to Use. Institutionen för informatik, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

U - Ö

Uhlin, Anna. Doktorsavhandling inom MIT 2022: "You are on mute...": Enabling coming together in digitally mediated meetings. Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens universitet.

Vascós Palacios, Fidel. Licentiatavhandling inom MIT 2005: On the Information Exchange between Physicians and Social Insurance Officers in the Sick Leave Process: an Activity Theoretical Perspective. IDA-EIS, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Charitsis, Vasileios. Doktorsavhandling inom MIT 2018: Self-Tracking, Datafication and the Biopolitical Prosumption of Life. Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Velsberg, Ott. Doktorsavhandling inom MIT 2021: In the age of IoT: exploring public sector smartness. Institutionen för informatik, Umeå universitet.

Verma, Sanjay. Doktorsavhandling inom MIT 2010: New Product Newness and Benefits: A Study of Software Products from the Firms´ Perspective. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola.

Vink, Josina. Doktorsavhandling inom MIT 2019: In/visible - Conceptualizing Service Ecosystem Design. Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Von Schantz, Hanna. Doktorsavhandling inom MIT 2017: Well, that makes sense! Investigating opportunity development in a technology start-up. Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Wadell, Olof. Doktorsavhandling inom MIT 2022: The Road to Access: On Business Exchanges in the Setting of a Bankruptcy. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Walter, Kevin. Doktorsavhandling inom MIT 2022: Digital internationalization of SMEs: A phenomenon-based study on the video game industry. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Wang, Shujun. Doktorsavhandling inom MIT 2022: Essays on Mobile Application Performance in the Market. Institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola.

Wang, Zhiping. Doktorsavhandling inom MIT 2004: Capacity-Constrained Production-Inventory Systems - Modelling and Analysis in both a Traditional and an E-business Context.   IDA-EIS, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

Wass, Sofie. Doktorsavhandling inom MIT 2017: The Importance of eHealth Innovations: Lessons about Patient Accessible Information. Jönköping International Business School, Jönköping University.

Werelius, Sofie. Licentiatavhandling inom MIT 2006: Consumer Business Relationship with Retailer and Etailer for the Purchase of Clothing. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Wicander, Gudrun. Doktorsavhandling inom MIT 2011: Mobile Supported e-Government Systems - Analysis of the Education Management Information System (EMIS) in Tanzania. Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Karlstads universitet.

Wingkvist, Anna. Doktorsavhandling inom MIT 2009: Understanding Scalability and Sustainability in Mobile Learning; A Systems Development Framework. Matematiska och systemtekniska institutionen, Växjö universitet, .

Wrenne, Anders.  Licentiatavhandling inom MIT 2004: Tjänsteplattformar - vid utveckling av mobila tjänster inom telekommunikation. Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.

Yang, Ying. Doktorsavhandling inom MIT 2021: The arrival of the tipping point of solar photovoltaic technology. Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Framtidens energi, Mälardalens högskola.

Zaffar, Fahd Omair. Doktorsavhandling inom MIT 2018: The Value of Social Media - What Social Networking Sites Afford Organizations. Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet.

Åkesson, Emil. Doktorsavhandling inom MIT 2022: Business Model Epistemology: Support for a Semi-Structured and Inclusive Approach to Business Modeling in Established Firms. Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet.

Åkesson, Maria. Doktorsavhandling inom MIT 2011: Role Constellations in Value Co-Creation. A Study of Resource Integration in an e-Government Context. Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Karlstads universitet.

Öbrand, Lars. Doktorsavhandling inom MIT 2015: Information Infrastructure Risk: Perspectives, Practices & Technologies. Institutionen för informatik, Umeå universitet.

Özgün Imre. Doktorsavhandling inom MIT 2015: Adopting Information Systems Perspectives from Small Organizations. Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet.

Senast uppdaterad: 2023-06-22