Licentiatseminarium med Fredrik Lindeberg, LiU, 2020-01-14

2020-01-09

Framläggande av licentiatuppsats inom forskningsämnet Ekonomiska informationssystem

Författarens namn:
Fredrik Lindeberg

Licentiatuppsatsens titel:
Coordinating the Internet

Datum, tid och plats för licentiatseminariet (Engelska):
Tisdagen den 14 januari 2020, kl. 13:15 C3, Hus C, Campus Valla, Linköping

Opponent:
Docent Bertil Thorngren

Handledare:
Professor Alf Westelius