Licentiatseminarium med Parisa Panahi, GU, 2019-12-18

2019-12-05

Framläggande av licentiatuppsats för ekonomie licentiatexamen i företagsekonomi

Författarens namn: 
Parisa Panahi

Licentiatuppsatsens titel: 
The role of information technology in supporting management control systems for corporate social responsibility

Datum, tid och plats för licentiatseminariet:
Onsdagen den 18 december 2019, kl.10-12 i sal E45, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Opponent:
Dr Johan Dergård, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Huvudhandledare och ordförande för seminariet:
Professor Christian Ax

Biträdande handledare:
Dr Elisabeth Frisk
Docent Ulf Nilsson

Examinator:
Docent Stefan Sjögren, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Övrigt:
Licentiatuppsatsen kommer att hållas tillgänglig för läsning i hus J plan 3, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, Göteborg fr. o. m.: 2019-11-27