Collaborating universities

The Swedish Research School of Management and IT (MIT) is a networked research school comprising management and IT related departments at twelve Swedish universities.
The Department of Business Studies at Uppsala University is the host department of the research school.

Logga för IT-universitetet. Illustration.

IT-universitetet i Göteborg
IT-universitetet är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom IT och kommunikation (IKT).

Last modified: 2022-11-04